Teknik och programvara

Att använda tidrapporter som morot och pådrivare

Använd rapporterna i TimeLog som en intern motivationspådrivare och höj företagets sammanlagda faktureringsgrad.

25. okt 2012 | 1 min läsningstid
Sascha Skydsgaard
”Hellre actionfilm än kärlek” är ett av Sascha Skydsgaards motton. Det kännetecknar även hennes mer än 12-åriga tour de force i TimeLog. Som TimeLogs CSO jobbar hon oförtröttligt för att organisationen konstant ska bli ännu bättre på sina interna processer. De erfarenheterna älskar hon att dela med dig i artiklar, webbinarier och föredrag.

I många amerikanska företag hör man talas om ”Månadens medarbetare” eller veckans version av samma sak. Ofta fick medarbetaren mycket speciella privilegier tiden efter utmärkelsen. Exemplen har gett upphov till många underhållande historier – och säkert också en del hårresande, från övriga medarbetare som hade arbetat minst lika hårt som kollegan för att förtjäna privilegier.

Den skandinaviska modellen

I moderna skandinaviska företag förekommer denna anställningstyp oftast i mycket konkurrensutsatta miljöer där lönerna också vanligen är mer eller mindre till 100 % är baserade på resultat eller provisionsbaserade. Många säljare har idag en grundlön, som kan bli högre med diverse bonus- och provisionsarrangemang. I TimeLog har vi uppfattningen, att motivationen hos medarbetarna ska ske på ett både sakligt och respektfullt sätt med realistiska mål för den enskilda individen. Detta är också avgörande för hur vi betalar våra egna medarbetare internt.

Tidrapporter som morot

I många konsultföretag har man nu för tiden stort fokus på faktureringsgrad och kundtimmar. Krisen har fört med sig många nedläggningar och konkurser, och detta har stramat upp kravet på effektivitet hos många företag. Med rätt strategi kan man dock öka medarbetarnas intresse för tidrapportering genom att använda rapporteringen som en morot. Hur går det till?
TimeLog Projects rapport "Precision i tidrapportering" kan användas på både medarbetar-, avdelnings- och verksamhetsnivå och visa, vem som är bäst på att rapportera tid. Detta kan användas på många sätt och på många nivåer i företaget och skapa en utgångspunkt, t.ex. för interna tävlingar bland medarbetarna.

En tjallare som kan öka motivationen och ansträngningarna

Rapporten "Precision i tidrapportering" visar hur lång tid, det har gått mellan utförandet av arbetet och rapporteringen för den enskilda medarbetaren. Finns det medarbetare som konsekvent rapporterar tid för sent? Då kanske en tävling mot andra avdelningar kan vara det som får i gång gruppen – för att inte tala om att det också påverkar deras egna prestationer på ett positivt sätt. Den kollektiva medvetenheten om tidrapporteringen kommer att förbättras, om moroten inte bara går till medarbetaren – utan till hela avdelningen eller företaget i sin helhet. Vem skulle inte vilja vinna roliga upplevelser för avdelningen eller en gemensam teamskapardag?

Få med alla och påverka balansen positivt

Vi vill att alla ska lyckas. Med TimeLogs rapporter får ni svart på vitt på, hur detta ska gå till. Om tidrapporteringen sker i tid – och i bästa fall under uppgiften – blir de efterföljande uppgifterna, t.ex. faktureringen också mer exakt. En medarbetares rapportering kan med andra ord påverka både den egna statistiken och företagets resultat. Om ledningen fokuserar på vikten av att rapportera i rätt tid, kan det påverka hela företaget och det totala resultatet, samt avdelningarnas interna framgångar.

Click here to see our sample offer!