Personlig produktivitet

Känner du igen din inställning till tid?

Sedan år 2000 har jag hjälpt flera tusen ledare och medarbetare att bli mer effektiva och efterhand har jag kunnat urskilja tre olika mönster som jag valt att kalla De tre tidtyperna®: Tidsoptimisten, tidsrealisten och tidspessimisten.

15. jun 2015 | 2 min läsningstid
Trine Kolding
Danmarks ledande expert på effektivitet och planering. Hos TimeLog delar Trine Kolding ut tips och tricks som gör dig effektivare och bättre på tid och som ökar din personliga produktivitet. Trine har skrivit sju böcker om tid, effektivitet och planering.

Tidtyperna är ett sätt att klassificera hur många av oss uppfattar och förhåller oss till tid på, och den typ du är avspeglas i hur du prioriterar och planerar din tid.

Tidsoptimisten
Om vi börjar med tidsoptimisten. Hen har en unik förmåga att vara i nuet och presterar väl under press, men glömmer ofta att saker och människor tar tid. Tidsoptimisten avsätter sällan tid till att utföra uppgifter, till att följa upp eller t.ex. transporttid, och hens mantra är: ”Det tar bara fem minuter”.

Tidsrealisten
Tidsrealisten är däremot mycket väl medveten om tidsaspekten och avsätter tid till att lösa uppgifter, till att förbereda möten och även transporttid. Realisten lägger ofta in en buffert, men planeringen kan ändå stjälpas av oförutsedda vardagshändelser. När detta sker, försöker tidsrealisten ofta lägga en ny plan.

Tidspessimisten
Planering och tid för oförutsedda händelser är ett måste för tidspessimisten som har ett ytterst realistiskt förhållningssätt till tid. Pessimisten är väldigt plikttrogen och håller alltid vad hen lovar, både när det gäller överenskommelser och deadlines. Det allra värsta man kan utsätta tidspessimisten för är förseningar och ovisshet. 

Tidrapportering - ett enkelt sätt att se vilken tidstyp du är:

  1. Börja med att göra en to-do-lista för kommande arbetsdag eller -vecka.
  2. Gör en uppskattning av hur lång tid det krävs för att utföra varje punkt på listan.
  3. Följ upp din uppskattning och notera hur mycket tid du faktiskt använder på att utföra varje enskild punkt.
  4. Snart kommer du att se ett mönster; har du en tendens att underskatta eller överskatta tidsåtgången när du planerar, eller har du bra koll på din tid? 

Utöver att bli varse om vilken tidstyp du är, kan du även använda tidrapporteringen till att göra mer träffsäkra uppskattningar när du planerar ditt arbete framöver.

Missa inte nästa inlägg där jag skriver om samarbete mellan de tre olika tidtyperna.