Teknik och programvara

Tillgänglighet – och priset på smör

Man kan också säga att man får, det som man betalar för. Vad får man med TimeLog?

11. apr 2012 | 2 min läsningstid
Søren Lund
Behöver du idéer om hur du utvecklar ditt företag och gör det mognare? Som grundare av TimeLog och med mer än 20 års erfarenhet inom affärsutveckling har Søren ledartröjan på sig när det gäller hur PSA-program kan optimera arbetsrutinerna och utveckla verksamheten för konsultföretag.

Vi vet det allihop. När man gör inköp så tittar man på priset, oavsett om det är privat eller till företaget. Det är naturligtvis bra att kunna köpa ett paket smör för 13 kronor i en butik i närheten, i stället för att betala 17 kronor för samma paket i din vanliga butik. Men om du måste åka fem kilometer för att spara pengarna, så är det knappast intressant. Det handlar alltså om tillgänglighet kontra pris.

TimeLog är ett omfattande verktyg som kan anpassas ganska detaljerat på många områden, och vi får ibland höra från mindre företag att TimeLog helt enkelt är för stort och därmed för dyrt. Argumentet går att förstå fullt ut; för en programvara som har utvecklats och anpassats aktivt under en period av mer än 10 år, blir ofta större än vad som behövs för att motsvara det omedelbara behovet.

Vad är tillgänglighet?

När vi på ett efterföljande möte går igenom möjligheterna i TimeLog och visar vilka områden vi kan stärka hos våra kunder, får vi oftast en annan form av erkännande. Ibland visar det sig – att det som uppfattas som ”bra att ha” – ingår som standard i TimeLog, vilket också betyder att bruksvärdet ökar – alltså kan TimeLog erbjuda en grad av tillgänglighet, som överträffar förväntningarna.

Tillgänglighet kan i detta sammanhang innebära många saker. Om man är van vid att rapportera tid i ett excel-ark, kommer ökad tillgänglighet, genom att kunna rapportera tid i mobiltelefonen eller med hjälp av TimeLog Tracker, att innebära en stor skillnad.

En ny kund hos oss upptäckte att de kunde öka faktureringen med drygt 5 000 kronor per månad per medarbetare, enbart på grund av tillgängligheten.

Andra exempel kan vara efterberäkning på fastprisprojekt. En aktör använde upp till tre dagar varje månad för att beräkna värdeskapandet hos anställda, kunder och projekt – samma rapporter finns tillgängliga i TimeLog med några få klick. Just detta ingick inte i den ursprungliga kravspecifikationen, eftersom ingen förväntade sig att den typen av databehandling kunde hanteras av ett online-verktyg.

Exemplen visar att tillgängligheten har betydelse för värdet. De saker som anses "bra att ha" kan mycket väl visa sig vara "måste ha" så länge det är lättillgängligt och samtidigt skapar ett direkt värde för er – och våra kunder.

Vad får man för pengarna?

Det innebär också att du ibland måste vara öppen för nya idéer och tips om bästa praxis, även om du har gjort din kravspecifikation. Ibland kan ens uppfattning om vad som kan göras vara begränsad, eftersom man som utgångspunkt alltid kommer att basera sina önskemål och krav utifrån egna erfarenheter och egna system – även om man undersöker området, innan man kontaktar potentiella leverantörer.

Man kan också säga att man får, det som man betalar för. Köper man en billig produkt, som i realiteten är ett uppiffat excel-ark, kommer värdet av den lösningen att vara annorlunda än det värde som erhålls genom att köpa ett verktyg som kan hantera ett brett spektrum av processer, som standard. Även dem som du kanske inte har förväntat eller tagit med, eftersom du trodde de skulle vara utom räckhåll.

När ett företag gör en kravspecifikation för ett verktyg för projekthantering och tidrapportering, bidrar tillgängligheten ofta till att bestämma vad man tycker är "bra att ha" och "måste ha". Samtidigt finns det ganska ofta förutfattade meningar om att vissa processer inte kan automatiseras.

Dessutom kanske vi också ska ta med, att man inte endast betalar för smöret. Ett visst smör har en bättre kvalitet än andra, och upplevelsen av att handla i butiken, servicenivån och de extra specialiteter, man kan få i specialbutiken, är några av de saker som skiljer den från lågpriskonkurrenten.

Om priset är mycket lågt, måste det finnas en orsak till det. Smör är inte bara smör – man får det som man betalar för.

Click here to see our sample offer!