Personlig produktivitet

Utan tydliga mål är det svårt att vara effektiv!

Hur tydliga är målen i din organisation?

18. jan 2016 | 2 min läsningstid
Trine Kolding
Danmarks ledande expert på effektivitet och planering. Hos TimeLog delar Trine Kolding ut tips och tricks som gör dig effektivare och bättre på tid och som ökar din personliga produktivitet. Trine har skrivit sju böcker om tid, effektivitet och planering.

Efter att ha undervisat i personlig effektivitet och planering i 16 år blir jag ibland ändå överraskad (och lite chockad) över hur många medarbetare som inte har en tydlig bild av målsättningen med deras arbete.  Givetvis går de inte till jobbet utan att veta vad de ska göra, men otroligt många är faktiskt osäkra på vad målen för deras arbete är.

Min fråga är alltid: Hur kan man överhuvudtaget prioritera om inte målet är klart och tydligt?

I min bok ”Den effektiva ledaren” intervjuar jag 20 ledare som medvetet jobbar med sin egen effektivitet och jag frågar konkret om deras hållning till mål och målsättningar. Om detta säger Liselotte Astrup, IT-chef för Danska Folketingets kansli:

 ”Jag jobbar bäst när det finns tydliga mål och resultat… Både när det gäller mig själv och mina medarbetare. Målen bör vara klara, tydliga och synliga. Tydliga mål är helt enkelt en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta effektivt. Jag möter faktiskt många ledare som tycker att det är slöseri med tid att formulera målsättningar! ’Vi vet ju vad vi ska ändå’, säger de. Det är mycket möjligt att chefen känner till målen, men hur ska medarbetarna känna till dem om de inte synliggörs? … Målen måste identifieras och följas upp, så både chefer och medarbetare kan se meningen med det de gör och även kan se nyttan med det i ett större sammanhang”, säger Liselotte.

 Här är några frågor som kan fungera som inspiration. Är du chef kan du ju även överväga att fråga dina medarbetare:

  • Vad evalueras du på?
  • Vad låter du dig evalueras på? Antal timmar, synlighet, tillgänglighet, resultat…?
  • Är dina mål realistiska?
  • Känner dina omgivningar till målen?
  • Är vägen dit klar och tydlig?
  • Hur synliggör du dina mål och de resultat du skapar? 

Om det är svårt för dig att besvara dessa frågor kanske det är dags att stämma av förväntningarna med din närmsta chef…

Click here to see our sample offer!