Teknik och programvara

Värdering med hjälp av projektmallar

Projektmallar är ett riktigt bra verktyg för att värdera framtida projekt eftersom man kan standardisera upprättandet av projekt och därmed minska felmarginalen.

1. mar 2012 | 2 min läsningstid
Sascha Skydsgaard
”Hellre actionfilm än kärlek” är ett av Sascha Skydsgaards motton. Det kännetecknar även hennes mer än 12-åriga tour de force i TimeLog. Som TimeLogs CSO jobbar hon oförtröttligt för att organisationen konstant ska bli ännu bättre på sina interna processer. De erfarenheterna älskar hon att dela med dig i artiklar, webbinarier och föredrag.

Man minskar inte bara fel vid upprättandet, man sparar också tid eftersom det går snabbt att skapa nya projekt. Dessutom vänjer sig projektmedarbetarna vid de olika termerna som används i projekten, så de inte ska behöva leta efter rätt fas för tidrapporteringen, eftersom det finns 20 olika beteckningar för samma typ av arbete, när de enskilda projektledarna är kreativa i utformningen av projekt.

När det handlar om att uppskatta en budget för ett nytt projekt för att kunna skicka ett erbjudande till en kund, så är det lämpligt att jämföra projektmallen med de verkliga resultaten på tidigare liknande projekt. Det finns alltså goda förutsättningar att justera budgetar så att de anpassas till de faktiska resultaten (och kom samtidigt ihåg att skriva över den gamla projektmallen). Om projektet har ett fast pris så upptäcker man nämligen i god tid att priset ska justeras så man inte förlorar pengar på projektet. Betalas projektet efter nedlagd arbetstid undviker man i stället överraskningar för kunden (och er själva) i samband med eventuella merkostnader.

I samband med analyser inom olika projekttyper, projektfaser och andra kategorier kan man garantera att den enskilda projektledaren inte ska behöva gissa vilken typ projektet eller fasen ska redovisas som. På så sätt garanteras grunden för rapporteringen mellan projekt.

Om ni inte använder projektmallar i dag, bör ni överväga om det inte är möjligt att definiera några överordnade projektmallar som täcker de olika typerna av projekt som ni genomför. Det kommer att göra vardagen enklare för både projektledare, projektmedarbetare och chefer – men också för kunden som garanteras det mest realistiska anbudet.

Click here to see our sample offer!