Utveckla ditt företag

Verktygslåda, arbetsprocesser och data: Så framtidssäkrar vi ditt TimeLog

Vad är TimeLog för dig? Ett enkelt verktyg för tidrapportering? Limmet som binder ihop era arbetsprocesser? Ett affärssystem som levererar data och insikt? De tre dimensionerna – och sätt att använda TimeLog på – är centrala för hur vi har utvecklat TimeLog under de senaste decennierna – och de genomsyrar vår vision för de kommande åren.

7. sep 2021 | 6 min läsningstid
Christoffer Lanstorp
Ta en titt in i TimeLogs maskinrum tillsammans med Head of Product Management, Christoffer Lanstorp. Christoffer har de senaste 13 åren varit hjärnan bakom utvecklingen av TimeLog. Med en tydlig vision har han varit drivande för TimeLogs utveckling från tidrapportering till ett best of breed-PSA-system.

1. Stenhårt fokus på dina arbetsrutiner

2021 firade TimeLog 20-årsjubileum. Under de två decennierna har IT-branschen som helhet förändrats från att framför allt ha sålt lådor över disk till att idag fokusera på implementering, change management och rådgivning.

Det att leverera ett system som stöder kundernas arbetsrutiner är ofta viktigare än att ha ett system som är tekniskt perfekt.

Personlig återkoppling i VIP-användargrupper

Därför har TimeLog under det senaste året systematiserat och strukturerat sättet som vi samlar in och jobbar med användaråterkoppling på. Det gäller både återkoppling om vilka funktioner du behöver och återkoppling rörande hur vi bäst kan stödja de konkreta arbetsuppgifterna som du löser i eller med TimeLog när du t.ex. rapporterar in tid, ska ha tillbaka utlägg eller skickar in din tidrapport.

Resultatet av detta har bl.a. blivit våra VIP-användargrupper, preview features samt product management-plattformen, Productboard.

I våra VIP-användargrupper träffar vi användarna online, vi visar nya åtgärder eller funktioner och gruppmedlemmar delar återkoppling och idéer. Om du vill vara med i våra VIP-användargrupper kan du enkelt anmäla dig via hemsidan.

Preview features är tillgängliga för alla kunder och används för beta-releases av nya funktioner. Målet är att du kan testa nya funktioner när det passar dig, att du själv väljer när de ska implementeras och att du kan ge återkoppling om du skulle vilja det.

Productboard är ett av de ledande systemen när det gäller att hjälpa product managers med att förstå kundernas behov och prioritera vad som ska utvecklas nästa gång.

Vi använder systemet för att samla in och prioritera önskemål om nya funktioner baserat på kundåterkoppling och marknadsinsikt. 2020 blev det exempelvis möjligt att bifoga kvitton i pdf. Det är ett exempel på en ny funktion som har uppstått baserat på din och andra kunders återkoppling. Så jobbar TimeLog – och andra ledande SaaS-företag – med kundåterkoppling i produktutveckling.

-> Så jobbar danska programvaruföretag med kundåterkoppling i sin produktutveckling

2. Datasäkerhet och GDPR har aldrig varit viktigare

Världens företag har hoppat i de digitala sjumilastövlarna. Det betyder en sak: Data.

Okej, det betyder mer än det. Men data är en av de viktigaste.

Merparten av dina data förvaras externt

De flesta företag har data som hanteras externt. Det kan vara lönehantering eller redovisning som har utlokaliserats eller vissa appar eller program som har åtkomst via molnet. Det innebär behandling av data i någon form.

När du jobbar med data finns det alltid en risk för säkerhetsintrång. Och oavsett om ett intrång eller ett tillbud sker hos dig eller din leverantör är det alltid du som har ansvaret för säkerheten.

Vårt GDPR-arbete har granskats och godkänts av opartiska revisorer

För att tillmötesgå kraven på säkerhet har vi under det gångna året investerat mer än 550 timmar för att säkerställa och dokumentera att:

  1. Dina data är skyddade
  2. Vi har nödvändiga system, processer och procedurer som stöder detta

Resultatet är att vi 2021 erhöll både ISAE 3000 GDPR samt ISAE 3402-rapporten. För dig innebär det att du vet att dina data är säkra, att du har dokumentation för detta och att vårt arbete med GDPR har granskats och godkänts av oberoende revisorer. Det finns även en rapport som ska förnyas varje år.

ISAE 3000 GDPR og ISAE 3402

3. Stabilitet, stabilitet, stabilitet

Om du hoppar på ett flyg – är du då mest upptagen av om det lättar och landar säkert i tid eller om maten ombord är av Michelin-standard?

Jag gissar på nummer ett. Och det är väl inte så annorlunda med ett verktyg som TimeLog. Det ska funka. Det ska även vara användarvänligt, intuitivt och se snyggt ut, men först och främst ska det funka och vara stabilt.

Därför har vi inlett en stabilitetsresa (för att nu stanna kvar i den analogin). Hittills har vi lyckats minska antalet fel i systemet med mer än 80 % jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. Vi har även fått ner antalet systemfel per månad från 263 000 till 3 900.

Vi är inte i mål än – och arbetet med stabilitet är en av våra topprioriteter kommande åren.

4. Professionalisering och fler anställda

Både vad gäller produktutveckling, hur snabbt du får svar på dina frågor och projektsamarbete är agilitet ett kodord.

Därför har vi ökat kapaciteten i vårt utvecklingsteam från 16 000 till 30 000 timmar om året, och vårt Customer Success-team har tredubblats så att vi är ännu fler som sitter redo att ge bästa möjliga service.

Vi har även utökat vårt produkt management-team från tre till sju personer så att vi i högre utsträckning kan accelerera snabbt när bra idéer förverkligas i produkten. Samtidigt har alla medarbetare i TimeLog genomgått ett omfattande utbildningsprogram där vi har skolats i TimeLogs kärnområden.

5. Intuitiv användarupplevelse och designlyft

Nobody reads the manual

Programvara ska vara lätt att använda. Det är få som orkar läsa manualen. Och högst sannolikt är det inte de administrativa uppgifterna i samband med tidrapportering, fakturering och projekthantering som ger dig mest arbetsglädje.

Det vet vi. Och vi förstår dig.

Därför fokuserar vi på att förbättra den upplevelse du får när du använder TimeLog.

I augusti 2021 fick TimeLog ett markant ansiktslyft så att alla användare nu möter en lätt och luftig design.

Har du inte sett den nya designen? Är du kund kan du få tillgång till den som en preview feature i TimeLog.

Vi fortsätter att justera och förbättra designen så att du får en ännu bättre användarupplevelse.

6. Mobil: Timmar in, timmar ut. Och redo för fakturering

Om du jobbar på ett företag där ni fakturerar er tid så vet du att det är centralt att rapportera och skicka in timmar. Och gärna med rejäl framförhållning.

Ju enklare det är att rapportera in tid desto oftare gör du det – och desto exaktare blir dina data. (Och därmed företagets faktureringsunderlag.)

De senaste två versionssläppen på vår mobilplattform har därför fokuserat på att:

  1. Göra det enkelt att rapportera in tid och transport när du är på språng
  2. Göra det enkelt att skicka in timmar för godkännande så att de kan faktureras

Så när du öppnar mobilappen kan du ange din till/från-adress, använda appen för ruttstyrning och automatiskt spara den tid som din transport har tagit. När din dag eller vecka är slut kan du skicka in din tidrapport direkt från mobilen. Dessutom kan du använda appen för att dokumentera och skicka in utlägg och kvitton genom att använda kameran, foton eller pdf-filer.

Need cookie permission to view video Click here to reopen cookie information

Om vi tittar längre fram är visionen Mobile first.

I varje fall för dig som framför allt använder TimeLog för att rapportera in tid, få koll på din arbetstid, transport eller hantering av utlägg.
Så i en inte så fjärran framtid slipper du logga in i TimeLog på din dator – då använder du bara appen.

7. Data utan kontext är ointressanta

Data utan kontext är ointressanta. Dagens företag har en syndaflod av data.

Men är 100 bättre än 1 000?

Det beror på kontexten, hur siffrorna såg förra året, hur vi klarar oss jämfört med konkurrenterna ... med mera.

Du har en guldgruva av data i ditt TimeLog-system. Vårt mål är att du i ännu högre utsträckning ska kunna sätta in data i en kontext oberoende av om du vill:

  1. Göra rapporteringar i TimeLog
  2. Få överblick över utvalda KPI:er som projektmarginal eller timbudget
  3. Exportera data så att du kan kombinera dem med data från andra affärssystem

Data management och hur vi kan förvandla data till insikt är ett stort fokusområde för TimeLog nu och under kommande år.

API first

Det första stora steget vad gäller data har varit utökningen av vårt REST API 2021. Med de nya tjänsterna kan du använda ännu fler typer av TimeLog-data samt ta bort, uppdatera och hämta data.

8. Nya produktpaket – så att vi bättre kan växa tillsammans med ditt företag

Först och främst – vår gratisversion av TimeLog som kallas för Time ändras inte. Så om du gillar Time och är nöjd med de begränsade funktionerna i den kan du fortsätta att använda samma Time som du redan känner.

Invoicing och Projects blir till Starter, Growth, Professional och Enterprise

Och sedan har vi våra andra paket: Invoicing och Projects. Alla finns i tre utgåvor: Basic, Basic plus och Advanced.

Dessa paket är i dagsläget skräddarsydda mot två slags företag: sådana som fakturerar och sådana som inte fakturerar.

I framtiden kommer du att uppleva att dessa paket ändras. De nya produktpaketen heter Starter, Growth, Professional och Enterprise och vi samlar alla fyra paketen under ett namn: TimeLog PSA.

Vi vill växa tillsammans med dig och vi vill hjälpa dig att gro

Målet med de nya paketen är att göra det enkelt att välja det paket som passar bäst till de behov du har på ett företag. Samtidigt är det en skalerbar lösning där funktionerna i varje paket bygger på det föregående.

TimeLog: Evolving people and organisations

Till en början har du kanske bara kunder på åtgången tid och du har inte kontor i flera länder. Då kan du välja vårt Growth-paket. Om ditt företag förändras: Du får kunder i flera länder, ni börjar ha projekt på åtgången tid, fast pris och abonnemang … Ja, då är det bara att byta paket – du behöver inte byta system.

I höst kommer alla nya användare att presenteras för TimeLog PSA som offentliggörs på vår hemsida.

Om du är kund sker ändringarna inte från ena dagen till den andra. Men om du vill veta mer om TimeLog PSA och de nya produktpaketen är du välkommen att kontakta Customer Success redan nu.

-> Här får du en överblick över alla de olika funktionerna i de nya TimeLog PSA-paketen