Utveckla ditt företag

TimeLog får en vitamininjektion för att kunna skapa en nordisk PSA-kraftstation

Med en förväntan om att TimeLog ska bli en av världens ledande PSA-leverantörer satsar den norska investeraren Viking Venture 96 miljoner kronor i TimeLog.

 

 

13. nov 2020 | 3 min läsningstid
Per Henrik Nielsen
Per Henrik Nielsen,"Pelle", är VD i TimeLog. Med mer än 20 års internationell erfarenhet, bl.a. som VP och Head of Consulting hos Ericsson, är Pelle en garant för att TimeLog tar sin egen medicin och konstant jobbar med att boosta sin egen mognad.

Kan du föreställa dig en ännu bättre TimeLog-lösning som utvecklar sig snabbare för att matcha dina behov?

En lösning som i ännu högre utsträckning hjälper dig att driva en starkare verksamhet?

Det kan vi på TimeLog i alla fall.

Därför är det med enormt stor glädje som jag kan berätta att TimeLog idag har ingått ett kraftfullt partnerskap med Nordens mest erkända programvaruinvesterare, Viking Venture.

Totalt sett har Viking Venture satsat 96 miljoner svenska kronor i TimeLog och tillsammans har vi bestämt oss för att tillhandahålla ett av världens bästa PSA-system inom några få år.

Varför har vi inlett ett samarbete med Viking Venture – och vad innebär det för dig?

Med Viking Venture ombord har vi på TimeLog fått tillräcklig uppbackning för att kunna lägga i en helt ny växel.

Bland annat kommer vi under 2021 att anställda 25 medarbetare – huvudsakligen i Customer Succes för att ge dig bästa möjliga onboardingförlopp i TimeLog.

Därutöver kommer vi att investera kraftigt i utveckling av produkten så att du som TimeLog-kund får uppleva mycket snabbare utveckling av nya kvalitetsfunktioner som hjälper dig att driva din verksamhet på bästa sätt

Vi är varken på väg till Indien eller USA – än så länge 😉. Vi stannar kvar på den nordiska och nordeuropeiska marknaden och du kommer fortfarande möta samma lyssnande organisation som hittills. För det ligger trots allt i vårt DNA.

Den stora skillnaden är att vi nu kan accelerera mot vårt mål om att leverera ett av världens bästa PSA-system.

Viking Venture ser en unik möjlighet i TimeLog-gruppen

När Viking Venture vågar investera 96 miljoner kronor i TimeLog är det för att vi har tagit med oss dem ända ner i maskinrummet. Och vi har varit totalt transparenta i vår strategi, i vårt sätt att jobba på och i vår programvara.

De har betonat att det framför allt har varit de senaste årens arbete med att utveckla och skapa mognad internt i TimeLog så att vi har blivit en kraftfull och professionell organisation som har betytt mycket i deras beslut.

Faktiskt så mycket att TimeLog under de kommande fem åren ska förvärva ett företag om året för Viking Venture.

Vi har inga namn på plats än och vi har inga kandidater på listan. Men det innebär grundläggande att TimeLog framöver kommer att bli TimeLog-gruppen.

Det ger oss helt unika chanser att skapa ett ekosystem av programvarulösningar som gagnar alla våra kunder

Vill du veta mer?

Med investeringen förväntar vi oss att kunna leverera en ännu bättre PSA-lösning åt dig med större tonvikt på utveckling av nya funktioner.

Och en organisation som har mer kraft och energi för att onboarda nya företag och verkligen hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet.

Om du vill veta mer om investeringen eller om du har några andra frågor är du välkommen att skriva direkt till mig på phn@timelog.se eller kontakta mig för ett samtal.

 

Vänliga hälsningar
Per-Henrik Nielsen
CEO, TimeLog

Click here to see our sample offer!