Effektiv resurshantering reducerar budgetavvikelser

byBrick
Konsultföretag
Sverige

Resursstyring skapar succés hos byBrick

byBrick Interface fick bättre koll på resurserna och lättare att nå sina budgetmål.

byBrick Interface AB är en marknadsföringsbyrå med 65 anställda, som har specialiserat sig på digital marknadskommunikation och  mobila lösningar. De jobbar med kunder både i Sverige och i Europa. 

byBrick Interfaces vision är att de tre kontoren i Stockholm, Göteborg och Västerås ska hjälpa industriföretag att förbättra allt från marknadsstrategi och mobila säljverktyg till marknadskommunikation i tryck och online.

 

Resursstyrning hjälper till att hålla deadline

Håkon Gill, som är partner, CD och affärsutvecklare i byBrick Interface, berättar att resursstyrningsverktyget i TimeLog har medfört att deras kundprojekt nu håller deadline i långt större utsträckning än tidigare.

Den nya resursplaneraren har gjort det lättare att allokera timmer och medarbetare till kundprojekten. Medan projektet är igång är det enkelt att följa upp på om arbetet har utförts eller om det behövs fler medarbetare för att få det färdigt i tid. För projekt med många timmar kan det medföra onödiga, stora extra-kostnader om man missar deadline på grund av ineffektiv planering av uppgifter och tid. Med den nya resursplaneraren är detta problem ur världen för Håkon Gill.

Uppdelning av projekt och individuell planering

”TimeLogs resursstyrningsverktyg är väldigt viktigt för oss. När vi startar upp ett nytt projekt sätter vi ihop ett team med kompetenser som passar till projektets kravspecifikation, så varje enskilt projekt har ett nytt team. Detta är en stor utmaning när det gäller planeringen”, säger Håkon Gill. 

”Våra projekt har allt från 20 till 600 timmar. I TimeLog delar vi upp projekten i mindre uppgifter (faser, red.), som varje enskild medarbetare kan fokusera på”, fortsätter Håkon Gill. Sedan förbinder sig medarbetarna att utföra uppgifterna och ansvarar för att leverera i tid.

”När sedan saker ändrar sig så kan vi justera planeringen med resursplaneraren dag för dag”, förklarar Håkon Gill. ”Det är smidigt att kunna flytta runt timmar och allokeringar så som vi kan med TimeLog”.

Bättre uppföljning på projekt

”Efter att vi implementerade TimeLog har vi blivit bättre på att följa upp på projekten och därför ser vi nu färre projekt som inte håller tidsbudgeten”, berättar Håkon Gill. För honom är det enkelt att implementera ändringar i projektplanerna - till stor glädje både för kunder och den interna organisationen. 

-	Håkan Gill, byBrick berättar hur TimeLog hjälpte till att förbättra deras budgeterade tid
-	Håkan Gill, byBrick berättar hur TimeLog hjälpte till att förbättra deras budgeterade tid
TimeLogs resurshanteringsverktyg är perfekt för IT-konsulter som oss.
Håkon Gill
Creative Director and Business Developer, byBrick

Presentation av TimeLog

Enkel och smidig genomgång på 20 minuter.

Online præsentation af TimeLog