Tidrapportering anpassad för den globala organisationen

Den globala organisationen

 • Enkel och användarvänlig tidrapportering
 • Uppdelning av systemet i juridiska enheter
 • Projektstyrning och rapportering i flera valutor
 • Integrering till befintlig plattform
 • Egen supportkontakt och testmiljö

nyckeltal i realtid

En av de största utmaningarna i en global organisation är att kunna se organisationens nyckeltal i realtid och slippa vänta in tidrapporteringen från de olika enheterna. För att fortsatt vara konkurrenskraftig är det avgörande att kunna fatta snabba beslut som bygger på fakta istället för magkänsla. 

Baserat på användarvänlig tidrapportering får din verksamhet tillgång till nyckeltal som

 • Faktureringsgrad: Hur stor andel av medarbetarens tid som faktureras
 • Extern-% / Utilization: Hur stor del av medarbetarens normtid som används på kunduppdrag
 • Nedskrivning: Hur stor andel av det värde medarbetaren skapar som skrivs ner
 • Registrerat/fakturerat värde: Omsättning per medarbetare - eller avdelningsnivå
 • Täckningsbidrag: Täckningsbidrag per medarbetare - eller avdelningsnivå
 • Faktureringstid: Hur många dagar tar det från ett månadsavslut eller när ett projekt avslutas tills fakturorna skickas
PSA software globale verksamhet

Gör den globala organisationen lokal

Som global organisation kan ni dra nytta av avdelningsstrukturen i TimeLog som delar in organisationen i flera enheter i flera länder. Här kan ni enkelt samla in data om medarbetarnas timanvändning i andra avdelningar så ni kan fakturera internt, fördela resurser, dela kunskaper och använda activity based costing (ABC).

PSA software globale verksamhet
Tidrapportering for globale verksamheter

Känslan av ett enda affärssystem 

TimeLogs otaliga integrationsval och egna API:er ger känslan av att datautbytet mellan era affärssystem sker automatiskt. Ni kan programmera data att skickas via TimeLogs Integration API över till t.ex. ert ekonomi- och ordersystem utan manuell administration i vardagen.

Vi erbjuder även standardintegrationer med markadens ledande löne- och ekonomisystem.

Tidrapportering for globale verksamheter

Kör projekt i flera valutor

Att agera på den globala marknaden och hantera många olika valutor på en gång kan både vara tidsödande och överväldigande. Med TimeLogs valutafunktion kan ni inte bara skapa och hantera projekt i relevant utländsk valuta, ni kan även rapportera i olika valutor, så organisationen i varje land får ett system som stöder dess behov.

Koppla samman alla enheters ekonomisystem med TimeLog för att få bättre koll på er ekonomi

Undvik att investera i ett tungt ERP-system genom att utöka er TimeLog-lösning genom Multiple Legal Entities (MLE).

Fördelarna med TimeLog MLE:

 • Sparar administrationstid och få överblick över hur mycket resurser ni lånar av varandra
 • Konsolidera data smidigt från alla juridiska personer
 • "Dela” en medarbetare mellan olika avdelningar och juridiska personer på ett smidigt sätt utan att medarbetaren behöver tidrapportera i olika system
 • Dela information om kunder, projekt och medarbetare

Case: "Jag har alltid tillgång till en uppdaterad överblick över verksamheten"

"TimeLog har gjort det möjligt för oss att samla all data som vi behöver för att få en samlad överblick över vår effektivitetsnivå och försäljning."

Svein H. Syversen, VD, Docmap AS

Docmap case

Inspari case

Proactive case

Xedis case

Single Sign On: Större säkerhet, bättre användarvänlighet och högre produktivitet

Om ni har Microsoft Azure AD eller Microsoft ADFS kan ni få Single Sign On (SSO) för TimeLog och öka säkerheten och användarvänligheten.

Med SSO slipper användaren logga in i olika appar och behöver bara komma ihåg ett lösenord. För företaget innebär SSO att ni styr åtkomsten till TimeLog centralt.

Då blir det enkelt att stoppa åtkomsten till TimeLog (och andra system) om en medarbetare slutar. Ni kontrollerar och lagrar även inloggningsuppgifter och lösenord – utan att data lagras i TimeLog. Det ökar både produktiviteten, användarvänligheten och säkerheten.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan använda TimeLog?

Kontakta oss om du vill höra mer om vad TimeLog kan göra för ditt företag och om det passar er organisation. Du når oss på tel.:70 200 645 eller via e-post. 

Vi ser fram emot att höra från dig.