TimeLog för den globala organisationen | TimeLog

Skip to content

Den globala organisationen

Single Sign On: Större säkerhet, bättre användarvänlighet och högre produktivitet

Om ni har Microsoft Azure AD eller Microsoft ADFS kan ni få Single Sign On (SSO) för TimeLog och öka säkerheten och användarvänligheten.

Med SSO slipper användaren logga in i olika appar och behöver bara komma ihåg ett lösenord. För företaget innebär SSO att ni styr åtkomsten till TimeLog centralt.

Då blir det enkelt att stoppa åtkomsten till TimeLog (och andra system) om en medarbetare slutar. Ni kontrollerar och lagrar även inloggningsuppgifter och lösenord – utan att data lagras i TimeLog. Det ökar både produktiviteten, användarvänligheten och säkerheten.

Click here to see our sample offer!