Den kreativa byrån

Kreativitet är inte mätbart - men det är er tid

Många kreativa byråer upplever tid som ett svårhanterat fenomen; kunderna vill ha snabb återkoppling och när tempot är högt blir det svårt att komma ihåg när och vilka projekt timmarna lades på. Att det kommer in brådskande uppgifter som måste lösas här och nu är en del av den kreativa vardagen. Därför är det en stor hjälp att kunna förlita sig på en lösning som möter just den kreativa byråns behov när det gäller tidrapportering och hantering av kundernas projekt.

Fördelar med tidrapportering för kreativa byråer

Detaljerad överblick över arbetad tid med effektiv resurs- och kundhantering

Koll på budget och deadlines med ett verktyg som ser till att alla timmar debiteras

Se omedelbart vilka projekt och kunder som är mest lönsamma

Tidrapportering for kreative byråer

Tidrapportering ger dokumentation för kreativa processer

Med ett system som rymmer olika sätt att rapportera kan ni alltid dokumentera ert arbete och rapportera till kunder, ledningen och ekonomifunktionen - i realtid.

På så sätt blir det transparent och tydligt vilka projekt och kunder som är mest lönsamma för företaget. Tidrapporteringen visar svart på vitt vad ni tjänar pengar på och, kanske ännu viktigare, vad ni inte tjänar pengar på.

Genom att analysera tidsåtgången från tidigare projekt blir det även lättare att planera och prissätta kommande projekt. 

Tidrapportering for kreative byråer
Resurshantering

Full kontroll över projekt och ekonomi

När ni får överblick över tidsåtgången kommer ni även få en värdefull totalbild av er projektportfölj. Ni får tydliga nyckeltal för produktionen, så att ni kan agera innan budget eller deadline överskrids. 

Med vår resurshantering kan ni omedelbart se om ni har utrymme för nya projekt och om vissa perioder kanske har för få projekt i piplinen. 

Resurshantering

Få bättre avtalsstyrning

Åtta olika typer av avtal låter er separera den tid som ni använder till projekten som har utgifter kopplade till sig, t.ex. mediebudget, externa konsulter eller Google AdWords för varje enskilt projekt. På så sätt kan ni både lägga en budget för avtalets totala värde och för den reella interna tidsåtgången. Ni kan även skapa flera avtal för varje projekt och därmed detaljstyra hur värdeskapande aktiviteter ska fördelas ut på aktiviteter, medarbetare och leveranser.

Unik avtalshantering med 8 olika typer av avtal 

Kundehantering med TimeLog Extranet

Dela information med era kunder

Med TimeLog Extranet kan ni bjuda in era kunder att följa utvecklingen i deras projekt, se fakturor och mycket annat.  Ni har full kontroll över vad varje kund kan se. Kunden kan hela tiden se hur långt ni har kommit och ni slipper lägga tid på att uppdatera kunden - de har helt enkelt tillgång till informationen när de vill.

Kundehantering med TimeLog Extranet

Case: "En av projektledarna hittade 30.000 DKK som vi inte visste att vi hade"

”TimeLog hjälper oss att skapa en exakt plan för kommande vecka och ger oss en bild av vilka resurser som efterfrågas, vem som är överbokad under längre perioder, vem vi kan ta hjälp av och vilka resurser vi kan nyttja istället.” 

Nicolai Wichmann, Partner, Frankly

 

Frankly case

Integrera tidrapportering till ekonomi- och lönesystem

Om ni vill överföra data från ert ekonomi- eller lönesystem erbjuder vi integrering till en rad affärssystem såsom

Se alla integrationer

Click here to see our sample offer!

Vill du veta mer om hur din byrå kan använda TimeLog?

Just nu kan du få tillgång till en fullt fungerande version av TimeLog PSA i 30 dagar.

Med TimeLog kan ni:

  • Tidregistrera på webben, mobilen och desktop
  • Registrera semester, flex, annan frånvaro, resor och utgifter
  • Styra projekt
  • Kontrollera fakturering av löpande tid
  • Och mycket mer

Kom igång nu!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.