DGE
Rådgivning inom miljöområdet
Danmark

För fyra år sedan var det kalkylarken som gav miljökonsulterna DGE koll på sin fakturerbara tid. Sedan implementerade de TimeLogs digitala projekt- och tidrapporteringssystem, och enligt Hans Jørgen Nielsen, ekonomidirektör, har de sett tydliga kort- och långsiktiga vinster sedan systemet sjösattes 2014.

”Kalkylarken var en tung modell som gav dålig överblick och en del utmaningar när det gäller fakturering av medarbetarnas arbete”, berättar Hans Jørgen Nielsen.

”När vi började med TimeLog fick vi bättre överblick över faktureringsunderlagen – både övergripande och löpande,” tillägger han.

Från små marginaler till lönsamma projekt

Ingenjörsbranschen ligger långt ner på listan om man jämför vinster i konsultföretag (branschen, som generellt kämpar med låga marginaler), och enligt Hans Jørgen Nielsen hade DGE svårt identifiera vilka projekt som riskerade att ta för mycket tid.

Nu vet vi mer exakt vad vi ska fokusera på. Den viktigaste vinsten är att vi numera kan konkonkurrera med de stora aktörerna på marknaden eftersom vi har exakt data som hjälper oss att undvika projekt som riskerar att ha svag lönsamhet.
Hans Jørgen Nielsen Ekonomidirektör för DGE

Nycketal i realtid

Enligt Hans Jørgen Nielsen är det viktigt att konsultföretag har tillgång till nyckeltal i realtid och konstant inblick i projektekonomin, så att man kan fokusera på verksamheten:

”När rådgivningsföretag når en viss storlek måste de ha ett digitalt projektledningsverktyg.  Vi lever av att sälja tid, så det är viktigt att allt registreras. Med digital projektledning ser vi vad vi tjänar på alla delprojekt", säger Hans Jørgen Nielsen och berättar vidare:

”Vi har blivit mer medvetna om hur vi styr verksamheten, t.ex. hur många interna möten vi har och vilka projekt som kan faktureras till kund. Våra rapporter med nyckeltal ger oss insikt i hur vi ligger till när det gäller konkreta KPI:er.”

Integrerade system eliminerade dubbelarbete

Hans Jørgen Nielsen är övertygad om att DGE har sparat tid genom att integrera TimeLog med företagets ekonomisystem Navision.

”Innan vi fick TimeLog fick vi ofta dubbelarbeta och manuellt föra över information från Excel till ett annat system,” berättar Hans Jørgen Nielsen.

Affärssystemen måste kunna kommunicera med varann. Det är ett måste för alla moderna konsultföretag.
Hans Jørgen Nielsen, Ekonomidirektör för DGE

DGE har varit nöjda med implementeringsprocessen och håller just nu på att implementera TimeLog i dotterbolagen i Litauen och Sverige. ”Som du hör, är jag mycket nöjd med systemet." 

DGE är ett konsultföretag inom miljöområdet och har 60 medarbetare i Danmark. De jobbar med hållbar miljörådgivning inom miljö-, bygg- och anläggningsbranschen. De är en del av DGE Group som har 150 medarbetare i Skandinavien och Baltikum.

Click here to see our sample offer!