Docmap
Konsultföretag
Norge

Sedan 2005 har it-konsultföretaget Docmap AS utvecklat styrsystemet Docmap®. Produkten har utvecklats sedan 1997 och används för effektiv hantering av dokumentation till operativ ledning, processförbättringar och kvalitetsarbete.

Utmaningen - Ett separat företag

Docmaps utmaning har varit att deras två avdelningar varit belägna i Oslo, respektive Stavanger och att avståndet mellan de båda städerna inneburit utmaningar vad det gäl- ler den interna administrationen.

Innan vi använde TimeLog hade jag inte direkt tillgång till data från vår utveck- lingsavdelning i Stavanger. Nu får jag all den information jag behöver så snart mina med- arbetare har rapporterat sin tid i TimeLog.
Svein H. Syversen VD för Docmap

Samtidigt är Docmaps konsulter utspridda med stora avstånd i Norge och i Sverige. Därför är en webbaserad tidrapportering ett perfekt hjälpmedel för att förbättra led- ningens överblick för Docmap och för att garantera en effektiv verksamhet.

”Vi har konsulter i Norge och i Sverige som behöver kunna rapportera sin arbetstid. Med TimeLog går det snabbt och enkelt, och de kan göra det direkt på sin bärbara datorer – oavsett var de befinner sig. Det innebär att jag alltid har tillgång till en uppdaterad överblick över verksamheten”, förklarar Svein H. Syversen.

Lösningen – en komplett överblick

Docmap har använt TimeLog i un- gefär två år, och TimeLog har redan blivit företagets mest centrala affärssystem.

”Innan vi började använda TimeLog rapporterade vi inte tid i ett riktigt system, utan i olika Excel-ark. Varje månad samlade jag alla medarbetarnas tidrapporter i ett gemensamt Excel-ark. Därefter var jag tvungen att gå igenom all rapporterad tid manuellt för att ta reda på vad jag kunde och vad jag inte kunde fakturera, och dessutom var in- terna och externa projekt blandade. Med TimeLog har de här processerna blivit mycket enklare och interna och externa pro- jekt delas upp automatiskt" förklarar Svein H. Syversen och fortsätter:

"För oss innebär det att det inte är något problem för oss att hantera de 50-60 projekt som vi för tillfället arbetar med. Huvudsakligen använder vi systemet för tidrapportering och fakturering. TimeLog har gjort det möjligt för oss att samla all data som vi behöver för att få en samlad överblick över vår effektivitetsnivå och för- säljning, och samtidigt hjälper systemet oss att få en överblick över nya kunder. Det enda vi behöver göra är att rapportera varje timme i systemet”, förklarar Svein H. Syversen.

Resultat som går att se och följa

Det har även gett positiva effekter vad det gäller de ekonomiska resultaten:

”Vi är mycket nöjda med TimeLog och tycker att systemet fungerar riktigt bra. Nu har vi möjlighet att rapportera varenda timme i TimeLog. Redan nu kan vi se i vår bokföring att om vi jämför med föregå- ende år så har det varit en god investering. Dagens siffror är mycket bättre än innan vi använde TimeLog.”

Click here to see our sample offer!