Ekonomichef

Få överblick över ekonomin

TimeLog är ett kraftfullt verktyg för dig som ekonomichef och har ansvar för den månatliga ekonomirapporteringen till ledningen.

I din funktion som ekonomichef kommer du troligtvis använda TimeLog till fakturering och till att stänga era bokföringsperioder med den slutgiltiga ekonomiska rapporteringen.

När den ekonomiska månadsrapporten ska levereras kan du enkelt kommunicera med projektledarna och bilda dig en uppfattning om faktureringspotentialen. I TimeLog har vi integrerat ett kommunikationsflöde, så att ni kan markera vilka fakturor som är klara för fakturering och på så sätt spara tid i er internkommunikation.  När faktureringen är avslutad kan ledningen, välgrundade beslut utifrån era faktiska resultat.

Få koll på pågående arbeten

Om ni jobbar enligt produktionsprincipen är det viktigt att ni har koll på er pågående arbeten, så att du kan se hur stora fodringar ni har tillgodo och har utestående hos era kunder. Det är ju aldrig roligt att bli överraskad när du ska göra bokslut i slutet av året. Be därför dina projektledare att intäktsföra sina timmar samtidigt som de fakturerar.

Med både enkla och komplexa avtalstyper kan du hålla koll på era ekonomiska avtal gentemot era kunder, och er interna ekonomirapportering som stöder hantering av bonusprogram, värdetillväxt och fakturering.

Click here to see our sample offer!

Nyckeltal i realtid

Du kommer alltid att kunna se registrerade värden jämfört med fakturerade värden på enskilda projekt, timmar, kontrakt, kunder och medarbetare. Dessa parametrar är viktiga för den övergripande ekonomiska bilden för det är lätt hänt att lägga fokus enbart på fakturerade värden. Överblicken skapar du genom att integrera med ditt ekonomisystem. Genom att fakturera i TimeLog och därefter överföra dem till ekonomisystemet kommer du kunna se alla ekonomiska nyckeltal och få den fullständiga bilden av företagets performance. 

Du kan även använda vår API för rapportering till att skapa egna rapporter eller integrera med Business Intelligense -lösningar.

Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.