Frankly
Kreativ digital byrå
Danmark

Hos den digitala byrån Frankly vill man gärna bilda sig en korrekt uppfattning av tillgängliga resurser och omsättning, och har alltid vetat hur viktigt detta är, men det har varit svårt att realisera.

TimeLog tvingar oss att planera framåt i tiden

Under 2016 implementerade TimeLog, vilket har lett till att Frankly nu har en korrekt överblick över viktiga detaljer som ger företaget bättre underlag för sina beslut. Rent konkret betyder det att det dagliga arbetet fungerar mycket bättre.

TimeLog hjälper oss att skapa en exakt plan för kommande vecka och ger os en bild av vilka resurser som efterfrågas, vem som är överbokad under längre perioder, vem vi kan ta hjälp av och vilka resurser vi kan nyttja i stället.
Nicolai Wichmann, partner för Frankly

Jakten på extra resurser

Frankly är en kreativ digital byrå som jobbar med kommunikation via olika digitala plattformar. För Frankly är det A och O att använda ett verktyg som ger dem en exakt resurshantering – långt framåt i tiden.

Vi har väldigt många registrerade poster varje vecka och behöver precision i vår planering för att veta var vi har extra resurser och var det fattas – i mer än fem dagar framåt,” säger projektledare Anders Graae.

Fördelen med TimeLog är att vi kan se rapporterad tid jämfört med bokad tid på alla våra medarbetare. Även om planerade timmar inte realiseras så försvinner de inte ur vår planering. - Anders Graae, Projektledare i Frankly.
Anders Graae Projektledare för Frankly

Att ha en korrekt överblick över bokningar och månadens estimerade omsättning har skapat glädje i företaget. ”Det var faktiskt en av projektledarna som hittade 40 000 SEK som vi inte visste att vi hade”, berättar Anders Graae.

Nikolai och Anders är överens om att TimeLog inte bara gynnar själva företaget utan även medarbetarna är positiva till att använda systemet.  De har snabbt tagit systemet till sig och har till och med energi till att skicka med en vänlig hälsning när de lämnar in sina tidrapporter.

Click here to see our sample offer!