http://iihnordic.dk/
IIH Nordic
Specialister i onlinemarknadsföring och effektmätning
Danmark

IIH Nordic integrerar tids- och projekthanteringssystem med Visma e-conomic

För IIH Nordic var det viktigt vid valet av ett nytt system för tidrapportering och projekthantering att det kunde integreras med redovisningsprogrammet e-conomic.

IIH Nordic gjorde en grundlig analys av marknaden för tidrapporteringssystem och projekthantering på marknaden innan valet föll på TimeLog.

”Vårt största behov för ett nytt system var användargränssnittet eftersom det skulle vara enkelt för våra konsulter att använda systemet. Därutöver ville vi ha ett system som vi kunde integrera med e-conomic. En av fördalarba ned TimeLog är integrationen med e-conomic och att det finns oanede möjligheter att göra datautdrag ur systemer" berätter Dorte Buch, projektledare i IIH Nordic. 

IIH Nordic gick därfor över från ett övergripande system till att använda två specialiserade system. TimeLog som är ett specialiserat tids- och projekthanteringssystem som integrerar med redovisnintsprogrammet Visma e-conomic för fakturering, bokföring och moms. 

Erfarenheter av andra tidrapporteringssystem

IIH Nordic står för Internet Intelligence House. De är specialister på att hjälpa företag med onlinemarknadsföring och effektmätning. Innan de bestämde sig för TimeLog använde de ett annat tidrapporteringssystem som de snabbt bestämde sig var för tidskrävande att jobba med.

”Användargränssnittet var väldigt dåligt och det gjorde systemet hemskt tidskrävande att använda. Därför var det enormt viktigt för oss att få ett system som var enkelt att jobba med”, säger Dorte.

Håller fokus på kärnkompetenser

När IIH Nordic och TimeLog inledde samarbetet var båda parterna helt överens om vilka områden som var viktiga att fortsätta att utveckla – och det var även det som var utslagsgivande för IIH Nordics val av leverantör.

”TimeLog var redan från början väldigt ärliga när det gällde vad deras kärnkompetenser var. Varje system har goda egenskaper, men vissa programvaruföretag skapar för stora och komplexa system för att de vill kunna omfatta allt. Här fungerade det bäst för oss med ett system som enkelt kunde integreras med bl.a. e-conomic”, säger Dorte.

IIH sparar tid med integrationen

Med TimeLog har IIH Nordic fått bättre koll på sina kunder och vet nu hur mycket tid och omsättning varje enskild kund kräver och ger. ”Vi har inte hunnit mäta de olika KPI:erna än men vi förväntar oss att snarast kunna börja använda den delen”, säger Dorte.

Att IIH kan använda integrationen till e-conomic innebär även att de sparar tid genom att de inte behöver föra över data manuellt. Projektledarna kan snabbt godkänna fakturor i TimeLog så att ekonomiavdelningen kan se vilka fakturor som är redo för fakturering i e-conomic.

Implementering för att snabbt komma igång

”Vi ville ha en snabb implementering och vi skulle ha koll på omsättning, pipeline och samtliga avtal.” Med hjälp av en TimeLog-konsult konfigurerades systemet så att det passade IIH:s behov och önskemål. IIH Nordic valde att utse Dorte som ansvarig för implementeringen av TimeLog. Det gjorde att implementeringen av både tidrapportering och projekthantering gick smidigt och snabbt.

”TimeLogs konsult hade verkligen bra förståelse för vår verksamhet och en stor kännedom om systemet. Det gjorde att jag kände mig enormt väl rustad”, avslutar Dorte.

Click here to see our sample offer!