Kamtower
Nätverksuppdateringar och mastnätverk
Danmark
”Det jag var mest rädd för var att vi skulle förlora framdriften. Att vi skulle sätta igång något och sedan upptäcka att vi inte hade kommit någonvart och hade kastat bort pengarna. Men vi blev rätt snabbt övertygade om att det inte fanns någon anledning att oroa sig. För det funkade bara.
Mads Hald Teknisk chef på Kamtower

Det har Kamtower fått ut av att använda TimeLog 

  • Ett system som medarbetarna tycker är enkelt att använda
  • Pålitlig, ekonomisk insikt för alla projekt
  • Enhetlighet i datainput över hela organisationen för rapportering och insikt
  • Ökat fokus på att styra projektekonomi hos medarbetarna

 

Komplexitet och bristande standardisering gjorde insikt omöjligt 

Innan Kamtower implementerade TimeLog hade de en konkurrerande lösning som var komplex och inte särskilt intuitiv

”Utmaningen var komplexiteten i det ursprungliga programmet och bristen på intuition. Under många år hade vi skapat otroligt många projekt, men hade ingen standard för namngivning och massor av projekt i pipelinen som inte hade fått något avslut. Ett tag hade vi nog 5–6 000 öppna ärenden”.

Konsekvensen av den bristande standardiseringen var att det var otroligt svårt att göra utdrag av data och mäta företagets och projektens resultat.

Därför var det väldigt viktigt att få en bra start med det nya systemet så att det inte hände igen.

Skulle du rekommendera TimeLog till andra?

”Ja, det skulle jag absolut göra. Systemet syftar till att skapa transparens i ett företag där man har kolossalt mycket att göra. Det är rätt viktigt att man lyckas skapa överblick för involverade parter – snabbt och enkelt. Och det ger systemet möjlighet för.”

 

TimeLogs projektmallar skapar enhetlighet och transparenta data

För att säkerställa att alla registrerade data är enhetliga från första början har Mads Hald och Kamtower använt TimeLogs mallfunktion.

Genom att använda mallar ser de till att alla – både stora och små projekt – är uppbyggda och namngivna så att det sedan enkelt går att kolla upp data noggrannare och analysera resultat.

När projektledare styr de stora tvärgående projekten kan de ”shoppa” bland färdiga projektmallar för de mindre delprojekten som utförs på avdelningarna runtomkring i landet.

Allteftersom projektet skrider fram och olika avdelningar ska involveras kan projektledaren använda de färdiga mallarna för delprojekten. Det är lite som att bygga ett projekt med legobitar. Det betyder att avdelningarna kan sätta igång att verkställa direkt och att all tid registreras korrekt från början.

Testmiljö ger Kamtower möjlighet att testa alla scenarier innan nya funktioner rullas ut.

Kamtower har fått en testmiljö i TimeLog där de kan prova nya funktioner och konfigurationer utan att det påverkar de data som är kritiska för företaget.

Mads Hald har testat alla scenarier i Kamtower testmiljö innan de rullades ut på företaget. Han använder fortfarande testmiljön för att testa nya funktioner så de kan rullas ut på ett säkert sätt på företaget.

Mallarna har tagits fram på förhand på respektive avdelningar mot bakgrund av deras erfarenhet och expertis. I mallarna ingår en komplett projektplan, budget, betalningsplan och bemanningsplan.

 

”Jag blev överraskad över hur otroligt smart det var att ha alla de här fastprisavtalen. Och så var det smart att ha alla de här mallarna med betalningsplaner och med bemanningsplaner. Då kan vi snabbt se om projektet lönar sig”,

 

Implementeringen har varit en samlande upplevelse för företaget

 

Implementeringen har varit ett positivt förlopp

  • 1,5 månads implementeringsförlopp för 81 medarbetare online
  • Alla data från det tidigare systemet ända från 2006 har förts över till TimeLog (25 000 projekt)
  • Samtliga projektledare och specialister uppskattar TimeLog. Nu har de ett system som de förstår sig på

 

Medan medarbetarna jobbade fragmenterat i det tidigare systemet har implementeringsprocessen bidragit till att öka samarbetet på tvärs över organisationen.

”Vi har verkligen kommit igång med att använda TimeLog. Det har skapat en lust hos folk att få koll på det vi hade förut. Det har varit en jättesuccé att vi har kunnat skapa intresse för det.