Konsultföretaget

Med tidrapportering kan ni ta kontroll över tiden och debitera mer

TimeLog är lämpligt för konsultföretag som vill byta ut interna lösningar och excel-ark med ett professionellt affärssystem. Tid är pengar - i synnerhet för konsulter som lever av att sälja sin tid. För att kunna debitera så mycket extern tid som möjligt måste den tid som läggs på vardaglig administration minimeras.

Varför tidrapportering till konsultföretag?

Flexibel tidrapportering, som passar behov och arbetsflöden hos konsultföretag

Strategisk projektledning så ni kan hålla koll på projektportföljen och faktureringspotentialen

Rapportering och nyckeltal. Mer än 80 ledningsrapporter gör projektekonomin mätbar och transparent

Optimera din organisation med enkel integration med era övriga system

Siffror på minuten med tidrapportering

Med kringresande konsulter är många konsultföretag beroende av att kunna följa verksamheten löpande. Det är därför viktigt att ni kan se nyckeltal såsom

  • Utnyttjandegrad (intern/extern %)
  • Täcknings- och debiteringsgrad
  • KPI:er för varje medarbetare

Det skapar lugn och ni hinner agera på problem innan det är för sent. 

Få koll på pågående projekt i realtid

Få överblick över era pågående projekt i realtid

Många konsultföretag, speciellt inom management, jobbar ofta i långvariga projekt som sträcker sig över många veckor eller månader.

Med intäktsföring kan ni löpande fastsätta värden för era aktiva projekt och på så sätt få överblick över projektens framdrift och värdeskapande aktiviteter fördelat per konsult så att ni t.ex. har underlag att beräkna bonus. 

Få koll på pågående projekt i realtid
Kontrakttyp

Åtta avtalstyper ger kontroll över projektekonomi

Det kan ofta vara viktigt att kunna skapa olika typer av avtal för projekten – för två kunder eller projekt är sällan likadana.

Med våra åtta avtalstyper får ni en realistisk bild av er projektekonomi- även när ni ska köpa in tjänster från leverantörer till era kundprojekt. I praktiken betyder det att t.ex. resetid och omkostnader kan separeras från huvudavtalet, och att eventuella extra leveranser kan hanteras separat inom ett och samma projekt.

Ni får därmed kontroll över hur stor del av avtalets värde som skall gå till externa omkostnander. 

Kontrakttyp

Integrera affärssystemen och optimera din organisation

Fakturera i TimeLog så hela projektets ekonomi är samlad på samma plats och exportera därefter fakturorna till t.ex.

Använder ni ett annat ekonomisystem, t.ex. C5, är det möjligt att importera fakturaunderlaget med hjälp av TimeLogs fakturaexport. Bokförda projektkostnader hämtas in i TimeLog från ekonomisystemet via den integrerade funktionen för utgiftsimport. Därmed är alla projektets data samlade på en plats och alla projektledare har överblick över projektens ekonomi.

Se alla integrationer 

Click here to see our sample offer!

Vill du veta mer om hur ditt företag kan använda TimeLog?

Just nu kan du få tillgång till en fullt fungerande version av TimeLog PSA i 30 dagar.

Med TimeLog kan ni:

  • Tidregistrera på webben, mobilen och desktop
  • Registrera semester, flex, annan frånvaro, resor och utgifter
  • Styra projekt
  • Kontrollera fakturering av löpande tid
  • Och mycket mer

Kom igång nu!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.