Smidig avtalshantering i TimeLog

Full kontroll över kontrakten...

... ökar er omsättning.

undefined

En av hörnstenarna i alla företag är kundkontrakten och hur de enklast faktureras och hur de intäktsförs i bokföringen.

Konsultföretag är inget undantag. Här är det dock timmar och projekt som utgör grunden för faktureringen mot kunder, i stället för varuproduktion.

Vill du veta mer om kontraktstyrning, kan du ladda ned vår vitbok direkt genom att fylla i formuläret till höger.

TimeLog vitbok