Casestudier - Våra kunder berättar | TimeLog Skip to content

Redo för take off?

"TimeLog gör det enkelt för
oss att använda flera olika 
prismodeller"

Svenska it-konsultbolaget Infozone bytte till TimeLog för att göra det enklare och mer tidseffektivt att fakturera projekt enligt flera olika prismodeller.

Så kapade konsultföretaget Tåga tiden de lägger på fakturering med 75 %

När Tåga Konsult AB började använda TimeLog tog det plötsligt bara två timmar per månad att fakturera, i stället för mer än en heldag.

Därför är TimeLog det bästa systemet för tidrapportering för Chalmers

Chalmers IT-avdelning behövde ett mer användarvänligt och prisvärt system för tidrapportering. Den lösning som passade deras kravspecifikation bäst var TimeLog.

Type2Dialog har sagt adjö åt osäkra data från tidrapportering i Excel

TimeLog ger chefen Christian Braad säkra data att styra verksamheten med. Detta innebär att han nu har tillit till sina data och nyckeltal.

Chefen har fått koll på kärnverksamheten

Förr var han tvungen att infoga rätt specifikationer på alla fakturor manuellt och koppla registrerade timmar och timpriser på fastprisavtal i redovisningsprogrammet när han skulle fakturera.

De ”fantastiska anbuden” stjäl inte längre vinster

Med TimeLog förlorar IT-konsultföretaget RackPeople inte längre vinsten för att anbuden prissätts för lågt.

Mest användarvänliga tidsregistreringssystemet

Carve Consulting använde bara en halvtimme till att få upp TimeLog. Och med en flygande start styrs nu konsultverksamheten effektit och med ett minimal tidsförbrukning på administration.

Med TimeLog har jag alltid situationen under kontroll

Tidrapporteringen är viktig och därför är mobiliteten i TimeLog ett stort plus för det danska företaget Specialisterne.

DGE har överblick över projektekonomin

DGE styr effektivt utan att projekt riskerar låga marginaler. Med realtid överblick över projektekonomin och nyckeltal kan DGE effektivt fokusera på företaget.

Pentia är ett bra exempel på att TimeLog lyssnar på sina kunder

TimeLog hjälper Pentia att följa sina projekt noga, timma för timma. Pentia använder TimeLog Reporting API så att de kan hämta ut data och använda dem i sina skräddarsydda rapporter.

Redovisningsansvariga har blivit bättre på att ge kunderna rätt pris

Einfach använder tidrapporteringar för att ge nya kunder bättre prisöverslag. Samtidigt har de faktureringsunderlaget och nyckeltalen till hands när de behöver dem.

Jakten på extra resurser

Frakly fick koll på omsättning och resurser och har nu ett bättre underlag för sina beslut.

TimeLogs tidrapportering bidrar till existensberättigelsen

TimeLog hjälper projektledarna att fördela tidsbudgetar som de kan rapportera in och hjälper dem att agera i tid om tidsplanen inte håller.

TimeLog hade lösningen på Docmaps utmaningar

Med tidrapportering i Timeog har Docmaps vd all information som han behöver en minut efter att medarbetare har rapporterat.

Ett system som kunde kopplas ihop med e-conomic

"Många av våra kunder använde redan e-conomic och därför ville vi hitta ett system till tidrapporteringen som fungerar med e-conomic" 

Exakt beräkning och projektplanering

För Seismonaut, är tidrapporteringen i Timelog ett oumbärligt verktyg, som gör att man kan göra mycket exakta projektberäkningar åt kunderna.

Systemets datasäkerhet var ett tungt argument

Xedis sökte ett verktyg som är enkelt att använda även för externa konsulter. Samtidigt måste det vara tillgängligt hela tiden, även för konsulter som jobbar för kunder i andra länder.

VENZO Analytics ökade med 
384 % på 16 månader

För VENZO Analytics vd, Søren Anderberg, ger TimeLog både möjlighet att öka de ekonomiska nyckeltalen och säkerställa medarbetarnas motivation.

Tips för en framgångsrik implementering

Inspari har engagerat hela organisationen i att på bästa sätt förbereda implementeringen av TimeLog. Resultatet blev att  94 % av de anställda var nöjda med systemet efter en månad.

TimeLog ser till att alla timmar rapporteras

Hos ProActive använder 120 konsulter TimeLog till att registrera sin arbetstid. Detta säkrar att all tid som går att fakturera bokförs och att det är full koll på projekten.