Offentliga organisationer

Optimera arbetsrutiner

Spara tid på administration med enkel tidrapportering och löneadministration samt detaljerad rapportering, även till EU projekt. Offentliga organisationer använder ofta tidrapportering till att skapa en bild av vilka uppgifter medarbetarna fördelar sin tid på och om det finns projekt som tar mer tid än beräknat. Tidrapporteringen ger er underlag som hjälper er att optimera arbetsrutiner och -processer. 

Varför tidredovisning i offentliga organisationer?

Användarvänlig tidrapportering som ger överblick över tidsplaner

Få överblick över flextid, semester och frånvaro

Kraftfulla rapporteringsverktyg och KPI:er i realtid

Integration till ekonomi- och lönesystem som optimera arbetsrutiner

Löne- och flextidsadministration

Löne- och flextidsadministration

Med TimeLog kan ni exportera lönedata till ert lönesystem. Om ni har behov av att använda flera flextids-formler än 1:1 på grund av kollektivavtal eller vill registrera exakt tid för instämpling/utstämpling är hantering av lön och arbetad tid helt optimal.  

När löneunderlaget hanteras i TimeLog kan varje medarbetare hela tiden se en uppdaterade status för deras flexkonto och semesterdagar.

Löne- och flextidsadministration
Projekt- och resurshantering i offentliga organisationer

Projekt- och resurshantering

Projekthanteringen i TimeLog har stöd för tidsplaner, budgetering, uppföljning och rapportering. Om avdelningen eller organisationen har erfarenhet av att jobba med större projekt kan TimeLogs resurshanteringsverktyg användas för att planera och följa upp på aktiviteter och deadlines.

Tidrapporteringen kan även användas som underlag för interndebitering, t.ex. när den interna it-avdelningen utför arbete åt andra avdelningar. 

Projekt- och resurshantering i offentliga organisationer

Integrering med löne- och ekonomisystem

Med TimeLog finns det goda förutsättningar att integrera med löne- och ekonomisystem. Integreringen gör det enkelt att överföra data och minskar administrationen både för ekonomi- och HR-avdelningen. 

> Se alla integrationer

Click here to see our sample offer!

Vill du veta mer om hur ni kan använda TimeLog?

Just nu kan du få tillgång till en fullt fungerande version av TimeLog PSA i 30 dagar.

Med TimeLog kan ni:

  • Tidregistrera på webben, mobilen och desktop
  • Registrera semester, flex, annan frånvaro, resor och utgifter
  • Styra projekt
  • Kontrollera fakturering av löpande tid
  • Och mycket mer

Kom igång nu!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.