Pentia
Konsultföretag
Danmark

Pentia hade ett egenutvecklat tidsregistreringssystem innan de började använda TimeLog. När Pentia mötte ett ganska nystartat TimeLog år 2003 hade de därför en relativt klar bild av vad det optimala tidsregisteringssystemet borde innehålla.

Efter ett möte där båda parter delade idéer och kunskap skapades grunden för det samarbete som blev verklighet bara ett halvt år senare. Så när vi hos TimeLog hävdar att vi lyssnar till våra kunder, kan Pentia bekräfta att det verkligen stämmer.

Varför byta system?

”Vi kom på att vi behövde ett standard-system som vi kunde integrera med vårt eget system.”, berättar Albert. "Pentia tittade närmare på 4-5 system, men TimeLog var det system som uppfyllde våra önskemål bäst - det passade helt enkelt bäst för vår verksamhet.”

I vardagen rapporterar medarbetarna i TimeLog och därifrån hanteras all fakturering samt datainsamling till andra system.
Thomas Albert Direktör för Pentia

Koll på projekt och fakturering

Pentia har 70 medarbetare  och majoriteten jobbar med att skapa förstklassiga digitala lösningar. Uppdragen handlar om allt från hemsidor och e-handelsplattformar till komplexa multisites samt djup integration till back-end system. Alla deras lösningar bygger på Sitecore och de är det företag i branschen som har flest Sitecore-utvecklare.

TimeLog har hjälpt till att likforma sättet timmarna registreras på inom företaget. ”Medarbetarna rapporterar dagligen i TimeLog och härifrån styrs all fakturering och datainsamling till andra system. TimeLog gör att vi har fullständig inblick, timmar för timma, i var medarbetarna gör för våra kunder och vad de utför på olika projekt,” berättar Albert.

TimeLogs Reporting API

Pentia använder TimeLogs Reporting API till att hämta data från TimeLog, t.ex. på timmar använda i projekt eller egna skräddarsydda rapporter. ”Vi vill gärna ha så mycket nytta av TimeLog som möjligt och ju mer data vi kan hämta in, ju bättre.”, säger Albert.

TimeLogs Reporting API passar för de företag som har behov av att filtrera från, eller infoga data, i standardrapporterna och själv sätta ihop de data företaget har behov av i en samlad, anpassad rapport.

Albert avslutar med ett leende: ”Vi har några rapporter som vi gärna visar er - det är en del siffror som vi själva hämtar fram, kanske finns det något bättre sätt att göra detta på?”. I hopp om att ännu en gång ha ett finger med i spelet i den pågående utvecklingen av TimeLog.

Click here to see our sample offer!