Fellowmind
IT-Konsultföretag
Danmark

TimeLog träffade manager Peter Østerballe-Christensen för att prata lite om vad TimeLog betyder för ProActives verksamhet.

ProActive erbjuder it-lösningar och konsulttjänster med fokus på kommunikation, processeffektivisering, kunskapsdelning och samarbete. Företaget har 125 anställda fördelat på fyra kontor runt om i Danmark.

Mittpunkten för business intelligence

Anledningen till att man valde just TimeLog var att företagets konsulter tyckte att det var ett enkelt rapporteringsverktyg och det både var snabbt och smidigt att implementera systemet. ”Alla våra 120 konsulter använder TimeLog till att registrera all deras tid varje dag”, berättar Peter.

Peter jobbar i Project Sales hos ProActive och en viktig del av jobbet är att hålla koll på ProActives fakturering. Med hjälp av TimeLog kan han snabbt och enkelt följa upp tidsanvändningen i projekten.

Utöver att TimeLog skapar ett bra underlag för faktureringen ger systemet även bra transparens internt. TimeLog  är så att säga mittpunkten i företagets egen business intelligence, berättar Peter.

Medarbetarnas performance

TimeLog medverkar även till att ProActive löpande kan optimera sina processer eftersom systemet ger en bra överblick över hur varje medarbetare presterar: ”Det är inte till för att stressa medarbetarna, men för att hjälpa oss att jobba de viktiga timmarna först, och använda tid på mindre viktiga saker när det finns utrymme för det”, konstaterar Peter.

Click here to see our sample offer!