Projektledaren

Kontroll över projekt och ekonomi

Med ett stabilt projektverktyg får du full överblick över framstegen i era projekt och kan se projektens faktureringspotential.

Som projektledare använder du troligtvis TimeLog i första hand för att skapa och dela upp dina projekt i delleveranser och sätta upp milstolpar med tillhörande timbudgetar och deadlines så att du får full kontroll över projektens ekonomi.

Ta kontroll över dina projekt

Om du har många projekt i din projektportfölj kan det stundtals vara en utmaning att behålla överblicken över projektens framsteg och ekonomi.

Vi ger dig verktyget som skapar överblick i realtid – det enda som krävs är att dina kollegor registrerar den tid de jobbat på dina projekt. På så sätt uppdateras projektens ekonomi direkt och du kan ständigt vara förberedd inför nästa statusmöte.

Projektplanering på några få minuter

Din tid är dyrbar, och därför är det viktigt att du lägger minsta möjliga tid på administration och mest möjligt på de uppgifter som tar projekten i hamn.

I vårt utvecklingsarbete har vi fokuserat på att det ska vara smidigt att skapa projekt, men så klart utan att kompromissa med ditt behov av detaljstyrning. Därför har vi gjort den enkelt att skapa projektmallar samt skapa projekt från grunden och sedan visualisera dem med hjälp at Gantt-scheman (som naturligtvis är förberedda för att exporteras). Du kan alltid utvärdera dina projekt och se status med hjälp av våra ledningsrapporter.

Click here to see our sample offer!

Ta kontroll över era resurser

Du kan budgetera på projekt-, aktivitets- eller medarbetarnivå. När du kopplar resurser till dina projekt kan du direkt se hur uppbokade dina kollegor är med andra projekt under en specifik period. Det ger dig möjlighet att lösa eventuella problem med resursfördelningen direkt, så att du kan leverera i tid.

Avancerad avtalshantering

TimeLog kan tillgodose dina behov av att hantera både enkla och komplexa projektavtal. Vi har stöd för inte mindre än åtta olika avtalstyper, till exempel löpande tid, använd tid, fastpris, timbank och serviceavtal. Du har även möjlighet att lägga upp projekt med ett obegränsat antal underavtal, och på så sätt samla hela projektekonomin på en plats.

Skapa dina egna projektfakturor

Du är den som har bäst insikt i dina projekts status. Därför är det en bra idé att skapa ett fakturautkast för dina projekt, så att den ekonomiansvariga sedan kan bokföra i TimeLog och du får en totalbild av projektekonomin. Fakturorna kommer därefter överföras till ekonomisystemet. På så sätt har du tillgång till all information om projektekonomin och kan skapa mer välgrundade estimat utifrån tidigare projekt utan att behöva använda ert ekonomisystem.

Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.