Konsult

Ta kontroll över din tid

TimeLog är ett effektivt verktyg när du som projektmedarbetare ska tidrapportera och registrera utlägg samt få överblick över dina uppgifter.

Som konsult kommer du vanligtvis använda TimeLog till att tidrapportera och registrera utgifter för dina projekt – dessa funktioner ska vara enkla att tillgå och kräva minimal arbetsinsats så att du kan rapportera på ett smidigt sätt direkt. Välj den tidrapporteringsklient som du tycker passar dig bäst så behöver det inte ta mer än 3 minuter av din tid dagligen.

Öka faktureringsgraden

Om du fakturerar din tid, så finns det en del timmar att hämta genom att tidrapportera via TimeLog Tracker. Ofta ringer en kund med frågor, samtalet kanske tar 15-20 minuter. Men ofta faktureras inte denna tid eftersom du glömmer att tidrapportera den. Med TimeLog Tracker rapporterar du din tid medan du jobbar och du kan smidigt växla mellan dina kunder, så att du fångar upp all tid och skapar korrekt dokumentation.

Click here to see our sample offer!

 

Se status för din betalda arbetstid i realtid

Du kan rapportera in utlägg och transport, få överblick över planerad och uttagen semester samt se aktuellt saldo på flexkontot. Allt detta registreras i TimeLog, så att du har alla upplysningar nära till hands.

Få överblick över dina kommande uppgifter

Du har även möjlighet att få överblick över planerade uppgifter och se dina personliga budgets och deadlines. Därmed får du en detaljerad totalbild av din egen arbetsbelastning samt av om det finns perioder med spetsbelastning som ni bör agera på.

Fler användartyper i TimeLog

Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.