Få full kontroll över er projektportfölj och tidrapportering

Det ska vara enkelt att ändra i planeringen och ni bör kunna se följderna direkt. Som rådgivande ingenjörer behöver ni överblick och konkret information om hur långt ni har kommit med era projekt. TimeLog ger er överblick över projektportföljen och ni kan hela tiden följa era nyckeltal och prestanda liksom lönsamhet och täckningsgrad för både kunder och projekt. 

Enkel tidrapportering som förbättra lönsamheten för rådgivande ingenjörer

Få kontroll över budget och deadlines och nyckeltal i realtid

Resursöverblick fördelat på tid och kr. och högre debiteringsgrad

Avtalsstyrning med hantering av både enkla och komplexa avtal

 

Avtalsstyrning rådgivende ingenjörer

Åtta typer av avtal

Vi kan ge er en unik möjlighet att hantera era avtal på ett enkelt och lättöverskådligt sätt. För varje avtal finns en avtalssida som visar framdriften för just det avtalet.

Här hanterar ni även hur värdeskapande aktiviteter ska fördelas ut på uppgifter, medarbetare och leveranser. Alltsammans uppdateras löpande utifrån medarbetarnas tidrapporteringar.

Hantera era avtal

Avtalsstyrning rådgivende ingenjörer
Resursplanering i rådgivande ingenjörer

Full kontroll över era resurser

Ni har troligtvis en hektisk vardag och då ska det vara enkelt att ändra planerna om ni behöver. För att ha framförhållning bör ni omedelbart kunna se konsekvenserna- både ekonomiska och resursmässiga- för era övriga projekt. Med TimeLog resursplanering kan ni därför tryggt och enkelt lägga om er planering när det behövs. 

Få överblick i realtid med resursplanering

Resursplanering i rådgivande ingenjörer

Äntligen! Enkel hantering av pågående arbeten på fastprisprojekt

Rådgivande ingenjörer föredrar ofta en månatlig hantering av pågående jobb, t.ex. på grund av många och långvariga fastprisprojekt. Genom att använda intäktsföring kan ni granska era pågående jobb löpande så att ni hela tiden har en uppdaterad bild av er färdigställandegrad. 

> Se värdet av pågående arbeten direkt med intäktsföring

Case: Från kalkylark till TimeLog

"Vi har blivit mer och mer medvetna om hur vi styr verksamheten. Våra rapporter med nyckeltal ger oss insikt i hur vi ligger till när det gäller konkreta KPI:er.”

Hans Jørgen Nielsen, Ekonomidirektör, DGE

DGE case

 • -	Michael Rasmussen, Carve Consulting berättar hur TimeLog ökade hans omsättning
  -	Michael Rasmussen, Carve Consulting berättar hur TimeLog ökade hans omsättning
  Hos ett tidigare företag ökade vi omsättningen med 2 miljoner genom att analysera och följa upp lönsamheten på alla projekt. Därför har jag tagit med mig TimeLog till Carve Consulting.
  Mikael Rasmussen
  Partner Carve Consulting
 • TimeLog var det system som kunde lösa flest av våra utmaningar och som samtidigt mötte våra krav kring funktioner i projektledningen, tidrapporteringen och själva flödet i faktureringen.
  Allan Hime-Laurberg
  Business Controller Inspari

Se alla cases

Integrera tidrapportering med ert ekonomisystem

Fakturera i TimeLog så hela projektekonomin finns på samma ställe och överför sedan fakturorna till ert ekonomisystem såsom

Använder ni något annat ekonomisystem är det möjligt att exportera fakturaunderlag med hjälp av vår fakturaexport. Ett viktigt verktyg som ger era projektledare en helhetsbild av projektekonomin och underlättar när kunden ska briefas. 

Se alla integrationer 

Click here to see our sample offer!

Vill du veta mer om hur ditt företag kan använda TimeLog?

Just nu kan du få tillgång till en fullt fungerande version av TimeLog PSA i 30 dagar.

Med TimeLog kan ni:

 • Tidregistrera på webben, mobilen och desktop
 • Registrera semester, flex, annan frånvaro, resor och utgifter
 • Styra projekt
 • Kontrollera fakturering av löpande tid
 • Och mycket mer

Kom igång nu!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.