Resurskoordinator

Nå era deadlines

Få överblick över medarbetarnas belastningsnivå så ni klarar att möta deadline.

Som resurskoordinator använder du TimeLog till att prioritera vilka medarbetare som ska jobba med specifika projekt, och när, och kan samtidigt väga in projektens budget, tidsplaner, planerad semester, frånvaro och normtider.

Med utgångspunkt i TimeLogs resursplaneraren kan du direkt boka om uppgifter, ändra tidsplaner samt anpassa enskilda resursers belastning undertiden som uppgifterna fortgår.

Hjälp projektledarna med deras bemanning

Via den uppdaterade resursplaneraren kan era projektledare direkt se om de resurser som de vill boka är uppbokade med andra projekt i samma period. Det ger er möjlighet att ha en dialog om eventuella resursutmaningar direkt, så att ni kan hitta en lösning utan att vissa medarbetare blir överbokade eller ni missar er deadline.

Click here to see our sample offer!

Har ni tid till fler projekt?

Eftersom TimeLog gör det möjligt att lägga in projekt som fortfarande är under upphandling/i anbud kan du få en totalbild av planerade uppgifter och förbokningar av resurser. Det gör det enklare att bedöma om det finns tillräckligt med resurser för nya projekt under en specifik period.

Se er omsättningspotential framöver

När du har bokat era resurser, kan du med ett enda klick se er omsättningspotential. Därmed kan du alltid se om omsättningen är tillräcklig framöver utifrån de projekt som ni har i pipeline här och nu. Detta ger er möjlighet att jobba proaktivt, så att ni minimerar risker för överraskningar och att mi missar möjligheten att agera.  

Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.