Tidrapportering och hantering av pågående uppdrag för revisorer

Skip to content

Revisorer och redovisning

  • Enkel tim/ärende-hantering
  • Brett urval av nyckeltal till analyser
  • Flexibel hantering av timpris
  • Dokumentation till komplexa kunder
  • Integrering med både ekonomi- och lönesystem

Få full ekonomisk överblick

Från enkel tim/ärende-hantering till djupodlande nyckeltal och rapporteringsalternativ. Med TimeLog kan ni börja enkelt och utöka med fler funktioner i takt med att kundernas krav ökar. 

Många redovisningskonsulter uppskattar ett affärssystem som både kan hantera enkla uppdrag och de större kunduppdragen. Oavsett om era kunder har hyrt in er till att ta hand om årsredovisningen eller till löpande ekonomisk rådgivning är det viktigt att ha koll på er tidsanvändning och ekonomi. 

 

Varför tidrapportering för redovisningskonsulter?

Enkel tim/ärende-hantering. Börja enkelt - utöka med fler funktioner i takt med att kundernas krav ökar

 

Brett urval av nyckeltal till analyser samt mer än 80 ledningsrapporter med data i realtid

Flexibel hantering av timpris som sparar dig tid

Dokumentation till komplexa kunder med riktade rapporter och detaljerade fakturor

Valutahantering

Spara tid på administration av timpriser

Många redovisningskonsulter indexreglerar sina priser varje år. Med TimeLogs timprishantering kan ni genomföra en indexreglering av era timpriser - även kundspecifika timpriser.

Jobbar ni med kunder i utländsk valuta slipper ni besvärliga valutakonverteringar och ni kan även skapa separata prislistor t.ex. per land/valuta eller kund.

Få koll på valutahantering

Valutahantering
Inkomstföring revisorer

Hantering av pågående uppdrag

Om ni jobbar med månatlig avstämning av pågående uppdrag, kan ni med fördel använda inkomstföring. Denna modul kommer spara tid på löpande upp- och nerjusteringar av rapporterade timmar. 

Få enkel styrning av pågående jobb med inkomstföring

 

Inkomstföring revisorer

Rapportering och analysverktyg med KPI:er i realtid

Genom den enkla tidrapporteringen får ni ett kraftfullt analysverktyg där ni hela tiden kan följa

- Omsättning
- Pågående jobb
- Resursanvändning (intern/extern%)
- För lågt täckningsbidrag
- Och mycket annat...

> Få 8 råd för att förbättra din verksamhet med KPI:er 

Case: Ecomentor bytte till TimeLog och sparade samtidigt in 150 000 DKK på IT-investeringar

"TimeLog erbjöd flexibla metoder för tidrapportering, med bland annat, både veckorapporter online, TimeLog Tracker och appar för smartphones."

- Sten Glarkrog, Partner, Ecomentor

 

Se alla cases

Ecomentor gick från tidrapportering i det finansiella systemet C5 till TimeLog

Integrering sparar värdefull tid

Fakturera via TimeLog och överför därefter fakturorna till ekonomisystem som

Vi integrerar med flera löne- och ekonomisystem, så ni kan spara tid på administration och istället lägga tiden på att rådge era kunder.

Se alla integrationer

Vill du veta mer om hur ditt företag kan använda TimeLog?

Prova TimeLog Invoicing Basic gratis i 30 dagar och få en helhetsbild av hur ni investerar er tid.

Med Invoicing Basic kan ni:

  • Tidregistrera på webben, mobilen och desktop
  • Registrera semester, flex, annan frånvaro, resor och utgifter
  • Styra projekt
  • Kontrollera fakturering av löpande tid
  • Och mycket mer

Kom igång nu!