Revisorer och redovisning

Få full ekonomisk överblick

Från enkel tid/ärende-hantering till djuplodande nyckeltal och rapporteringsalternativ. Med TimeLog kan ni börja enkelt och utöka med fler funktioner i takt med att kundernas krav ökar.

Många redovisningskonsulter uppskattar ett affärssystem som både kan hantera enkla uppdrag och de större kunduppdragen. Oavsett om era kunder har hyrt in er till att ta hand om årsredovisningen eller till löpande ekonomisk rådgivning är det viktigt att ha koll på er tidsanvändning och ekonomi.

Varför tidrapportering för redovisningskonsulter?

Enkel tim/ärende-hantering. Börja enkelt - utöka med fler funktioner i takt med att kundernas krav ökar

 

Brett urval av nyckeltal till analyser samt mer än 80 ledningsrapporter med data i realtid

Flexibel hantering av timpris som sparar dig tid

Dokumentation till komplexa kunder med riktade rapporter och detaljerade fakturor

Valutahantering

timpriser Spara tid på administration av timpriser

Många redovisningskonsulter indexreglerar sina priser varje år. Med TimeLogs timprishantering kan ni genomföra en indexreglering av era timpriser - även kundspecifika timpriser.

Jobbar ni med kunder i utländsk valuta slipper ni besvärliga valutakonverteringar och ni kan även skapa separata prislistor t.ex. per land/valuta eller kund.

Få koll på valutahantering och fakturering

Valutahantering
Inkomstföring revisorer

inkomstföring Hantering av pågående uppdrag

Om ni jobbar med månatlig avstämning av pågående uppdrag, kan ni med fördel använda inkomstföring. Denna modul kommer spara tid på löpande upp- och nedjusteringar av rapporterade timmar.

Få enkel styrning av pågående jobb med inkomstföring

 

Inkomstföring revisorer

Enkel tid/ärende-hantering

Hos många konsultföretag som till exempel revisorer behövs det inte någon detaljerad tidrapportering eller avancerad projektledning. Tiden ska smidigt och precist registreras på kunden som sedan faktureras.

När du kan starta upp tidrapporteringen på mindre än 30 sekunder blir det enkelt att rapportera och hålla koll på den tid ni säljer till era kunder. Använd den enkla tidrapporteringen, eller bygg på tid/ärende-hanteringen med fler uppgifter - för att skapa pålitliga debiteringsunderlag som hjälper er att fakturera smidigt och effektivt.

Rapportering och analysverktyg med KPI:er i realtid

Genom den enkla tidrapporteringen får ni ett kraftfullt analysverktyg där ni hela tiden kan följa

  • Omsättning
  • Pågående jobb
  • Resursanvändning (intern/extern%)
  • För lågt täckningsbidrag
  • Och mycket annat...

> Få 8 råd för att förbättra din verksamhet med KPI:er 

Case: Ecomentor bytte till TimeLog och sparade samtidigt in 150 000 DKK på IT-investeringar

"TimeLog erbjöd flexibla metoder för tidrapportering, med bland annat, både veckorapporter online, TimeLog Tracker och appar för smartphones."

- Sten Glarkrog, Partner, Ecomentor

Se alla case

Integrering sparar värdefull tid

Fakturera via TimeLog och överför därefter fakturorna till ekonomisystem som

Vi integrerar med flera löne- och ekonomisystem, så ni kan spara tid på administration och istället lägga tiden på att rådge era kunder.

Se alla integrationer

Click here to see our sample offer!

Vill du veta mer om hur ditt företag kan använda TimeLog?

Just nu kan du få tillgång till en fullt fungerande version av TimeLog PSA i 30 dagar.

Med TimeLog kan ni:

  • Tidregistrera på webben, mobilen och desktop
  • Registrera semester, flex, annan frånvaro, resor och utgifter
  • Styra projekt
  • Kontrollera fakturering av löpande tid
  • Och mycket mer

Kom igång nu!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.