Seismonaut
Konsultföretag
Danmark

Seismonaut har specialiserat sig på kommersiell utveckling och företagsutveckling inom kreativa branscher, kultur och upplevelser i både privat och offentligt regi. Företaget ser sig själv som en brobyggare mellan strategi, företag och upplevelser. Metoderna är både kvantitativa och kvalitativa och affärsområdena inkluderar strategi och analys, effektmätning och utvärderingar, projektutveckling och affärsnätverk.

De privata uppdragsgivarna är vanligen små och stora kreativa företag, kulturinstitutioner och branschorganisationer, medan offentliga kunder kan vara myndigheter, regioner eller kommuner.

"Projektfaktorn är vår ledstjärna”

Över hälften av Seismonauts uppgifter är fastprisprojekt. Därför är TimeLog roll mycket central, eftersom Anna Porse använder uppgifterna för att göra exakta tidberäkningar på uppgifterna.

Varje anbud bygger på exakta tidberäkningar, och vi blir hela tiden bättre på att beräkna dem med bakgrund mot våra erfarenheter av TimeLog. Projektfaktorn använder vi på ett mycket fokuserat sätt och vi är alltid uppmärksamma på, att vi inte går för mycket i rött.
Anna Porse Nielsen Direktör för Seismonaut

Med detta menar hon den färg, som projektfaktorn får, när ett projekt inte når önskat resultat. ”Vi använder TimeLog för att styra våra timmar benhårt”, fortsätter Anna Porse. ”Jag funderar hela tiden på, om det inte finns något mer som vi kan använda TimeLog till. Jag tittar på era webbinarier och försöker att hitta nya sätt att använda uppgifter om tidrapporteringar”.

Vill gärna fakturera med TimeLog

”Som det nu är, fakturerar jag från en mall, som jag själv har gjort, där data från TimeLog as ut, så jag kan fylla i vissa fördefinierade områden – och så är det för många små konsultföretag som inte har automatiserat processen. Vi skickar ut mellan 5 och 15 fakturor i månaden, men jag är helt säker på, att TimeLog skulle kunna göra processen ännu lättare för oss”, ler Anna Porse, som är mycket intresserad av TimeLogs nya konsultenhet, som också kommer ut till företagen och utbildar alla användare direkt på plats.

”Det kommer helt klart att göra det lätt för oss – så att alla kan delta i kursen utan att behöva lämna huset”, säger Anna entusiastiskt.

Rekommenderar TimeLog på Twitter 

Anna Porse är faktiskt så förtjust i TimeLog, att hon har rekommenderat systemet på Twitter till sina följare.

"Just nu använder vi TimeLog till tidrapportering, projektledning och löner, och det är väldigt enkelt, eftersom våra externa medarbetare inte behöver fylla i tidrapporter – vi kan omedelbart se vad de har rapporterat och då är det lätt att köra löner baserat på rapporterade timmar. Jag har dock mer och mer börjat tänka på TimeLog även som ett strategiskt verktyg, det kan hjälpa oss att växa ännu mer på längre sikt. Det finns så många spännande rapporter. Och samtidigt med den mycket logiska uppbyggnaden av gränssnittet, ska vi bli bättre på att använda det här, så att vi kan öka antalet anställda ", säger Anna Porse glatt.

Click here to see our sample offer!