Specialisterne
IT-konsultföretag
Danmark

Specialisterne erbjuder konsulttjänster för företag samtidigt som de även jobbar med socialt ansvar och utbildar samt kartlägger kompetens hos personer med någon typ av autismdiagnos. De flesta personer som testas är duktiga på att lösa uppgifter som kräver mycket fokus, uthållighet och en strukturerad tillgång. Deras behov går stämmer ofta väl överens med de möjligheter som TimeLog ger i form av exakt tidrapportering.

Sparar tid vid faktureringen

”Innan vi fick TimeLog använde vi Excels räkneark, och när vi skulle fakturera konsulternas timmar, så tog det jättelång tid. Tidigare var vi inte klara med det förrän den 10:e i varje månad. Nu när vi använder TimeLog, klarar vi det på en dag”, säger Britt Eggert Behrend, Business Manager hos Specialisterne. Detta är bara en orsak till att samarbetet med TimeLog har betytt en positiv utveckling för företaget det senaste året.

Britt Eggert Behrend berättar om den första tiden med TimeLog: ”Man behöver ta reda på vilka behov man har, det tar lite tid för systemet kan så mycket. Med den nya versionen (6.0) har det kommit flera nya, bra funktioner; jag är speciellt nöjd med genvägarna och att det alltid finns support nära till hands”.

Innan vi fick TimeLog använde vi Excel-ark men när vi skulle fakturera konsulternas timmar tog det väldigt mycket tid.
Britt Eggert Behrend Business Manager för Specialisterne

Tidrapporteringen är det primära

”Tidrapporteringen är viktig och därför är mobiliteten i TimeLog ett stort plus för oss,” berättar Britt. Alla konsulterna använder dagligen TimeLog till sin tidrapportering. Precisionen i detaljerna är viktigt för våra konsulter och därför är TimeLog Trackeren ett jättebra verktyg för dem, eftersom det går att ange helt exakta tidsangivelser,” säger Britt.

Kan anpassas för individuella behov

Specialisterne har avdelningar i flera länder. De använder därför TimeLog Departments till att skapa självständiga avdelningar som speglar Specialisternes interna struktur.

Våra anställda har väldigt olika normtider och i TimeLog har vi ett system som möter vårt behov av flexibel och individuellt anpassad rapportering.
Britt Eggert Behrend Business Manager för Specialisterne

”Rollstrukturen är också väldigt användbar t.ex. när vi får nya kollegor. Då kan vi själva ställa in vilka rapporter man ska ha tillgång till så blir det mer överskådligt för den nya personen att komma igång.”

TimeLog i framtiden

Specialisterne överväger att integrera TimeLog med deras ekonomisystem Microsoft Dynamics NAV. ”Vi vill gärna föra över data till TimeLog, så vi kan göra fler ekonomiska analyser, men vi ska göra en cost-benefit analys på att integrera med Navision först”, förklarar Britt.

”Just nu är tidrapportering, fakturering och närvarohantering de viktigaste bitarna för oss, men vi vill gärna börja använda TimeLog mer som ett resursverktyg. På så sätt kan vi få ännu bättre koll på projektstyrning och cost benefit", avslutar Berit Eggert Behrend.

TimeLog stöder det viktiga arbete som Specialisterne gör för personer med autismdiagnos. Eftersom Specialisternes konsulenter är särskilt bra på att hitta fel, som många andra missar, är de en perfekt matchning när produkter ska testas. TimeLog har anlitat Specialisternes konsulter just for att testa mjukvara, bland annat våra appar till iPhone och Android, eftersom det är vitalt at slutprodukten håller hög standard.

Click here to see our sample offer!