Symetri
Konsultverksamhet
Storbritannien

Det internationella konsultföretaget Symetri är verksamt i Storbritannien, Irland, Sverige, Danmark, Finland och Norge. Runt 530 anställda använder TimeLog. 

Med TimeLog kan flera personer använda ett enda projekt över gränserna
Arti Mittagunta Director of Business Systems Transformation Symetri

"Det betyder att de inte behöver växla mellan projekt skapade för olika juridiska personer, vilket innebär mindre projektledning. Vi har en enda ägare och allt är synligt för de andra avdelningarna om vi vill låna resurser mellan avdelningarna.” 

Click here to see our sample offer!

Ett system och en process över gränserna med TimeLog

Symetri använder TimeLog för tidsregistrering, projektledning och fakturering. Systemet är integrerat med Symetris affärssystem och nästa år planerar företaget att undersöka en integration med CRM-systemet också. 

Tidigare hade vi en annan projektledningslösning, men vi ville kunna hantera våra projekt från början till slut”, säger Arti Mittagunta. "Och vi ville använda ett system och en process i alla länder – det är nyckeln. Så vi bytte till TimeLog för att få en helhetssyn som även omfattade de ekonomiska aspekterna. Med TimeLog har vi en enda källa till sanning för alla.” 

Symetri använder avtal med fast pris samt tid och material, och TimeLogs funktion för intäktsredovisning är viktig för Symetri. 

”Med TimeLog har vi ett system som kan känna igen det arbete vi har gjort ur ekonomisk synvinkel och som gör det enkelt att skapa vouchers. I varje projekt mäter vi vad som är pågående arbete och vad som är förutbetalda intäkter. Det vill säga hur mycket arbete som är klart och vad som är balanserat. Och med TimeLog kan en ekonomiansvarig enkelt mäta det över alla divisioner.” 

Click here to see our sample offer!

Symetri rekommenderar andra företag att använda TimeLog 

Arti Mittagunta lyfter också fram hur TimeLog effektiviserar faktureringsprocessen. 

”Det är en väldigt enkel process att identifiera vad som ska faktureras och sedan kan du fakturera direkt från TimeLog. Du trycker bara på en knapp för att fakturera, och det skapar en faktura i affärssystemet, så det blir mindre manuellt arbete med att skapa fakturor.” 

Vad är ditt råd till andra företag som ditt? 

”Att skaffa ett system som kan sköta faktureringsdelen, intäktsredovisningen, projektledningen och resursplaneringen, så att du bara behöver ett enda verktyg, säger Arti Mittagunta. "Och att använda ett system som kan integreras med dina CRM- och ekonomisystem. Annars blir det mycket manuellt arbete.” 

Skulle du rekommendera TimeLog? 

Ja, det skulle jag, säger Arti Mittagunta.