VENZO Analytics
Business Intelligence företag
Danmark
Den våldsamma ökningen av faktureringsgraden med nästan 400 % har varit helt avgörande för att vi har kunnat växa, anställa nya medarbetare och vinna terräng. Och så har TimeLog även medverkat till att ge oss en intern överblick som är den enskilda medarbetaren väl förunnad.
Søren Anderberg VD Venzo Analytics

Innan business intelligence-företaget VENZO Analytics började använda TimeLog och införde en strukturerad metod för tidrapportering kunde de inte se status och avtal för kunder och projekt eller vad medarbetarna la tiden på.

På frågan vad TimeLog har betytt för verksamheten är vd Søren Anderberg väldigt tydlig:

 • En ökning av faktureringsgraden på 384 % över 16 månader
 • Möjlighet att tillrättalägga medarbetarnas arbete så att de blir mer motiverade
 • Enkel överblick över företagets alla operationella nyckeltal i ett enda dashboard

Skulle du rekommendera TimeLog?

”Ja, absolut. Det där med att få datadriven och solid koll på vad jag som vd vill med företaget, vad jag har lovat kunderna och vad medarbetarna lägger sin tid på – det gör att jag sover bra på natten. Och det är TimeLog det allra bästa systemet för.”

Strukturerad tidrapportering fick faktureringsgraden att explodera

Förr rapporterade alla in tid på helt olika sätt. Men sedan införde vi regler för hur man skulle rapportera in tid – ett tidrapporteringsparadigm – och i kombination med ett nytt ledningsfokus ökade det faktureringsunderlaget med 384 % under 16 månader
berättar Søren Anderberg

Innan VENZO Analytics började tidrapportera på ett strukturerat sätt i TimeLog visste de inte hur mycket tid de la på kunderna i förhållande till de avtal som hade ingåtts.

Resultatet blev att man fakturerade alldeles för lite.

Därför har det varit avgörande för Søren Anderberg att införa en strukturerad metod för att rapportera in tid i TimeLog när han började hos VENZO Analytics.

VENZO:s tidrapporteringsparadigm

Søren Anderberg har infört ett paradigm för tidrapportering där medarbetarna kan registrera i fyra övergripande kategorier:

 • 1) Direkt fakturerbar tid
 • 2) Indirekt fakturerbar tid (serviceavtal)
 • 3) Service- och produktutveckling (som kan avskrivas)
 • 4) Intern tid (möten, utbildning, administration, försäljning)

Paradigmet säkerställer att medarbetarna rapporterar in tid på ett sätt som gör att han kan se de nyckeltal som han vill se och att kunderna faktureras korrekt.

Och metoden har gett företaget totalkoll på framstegen i projekten, om de levererar enligt överenskommelsen med kunden och exakt hur stort underlaget är för faktureringen.

Faktiskt så har det blivit en hel disciplin att träffa så exakt som möjligt inom avtalet med kunderna.

Vi har blivit mycket bättre på att leverera enligt överenskommelse. När vi har kommit överens om något har vi även 100 % koll på vad vi har levererat – ända ner till minuten.

TimeLog gör att vd:n kan skapa balans mellan jobb och fritid

Även om de affärsmässiga fördelarna är väldigt konkreta är det framför allt möjligheten att se till att medarbetarna är motiverade som upptar Søren Anderberg.

För honom är det avgörande att medarbetarna fortsätter att vara motiverade på jobbet men även prioriterar livet vid sidan av.

Därför använder han TimeLog för att skapa balans mellan medarbetarnas projekttid, deras resultat och deras fritid.

Vi lägger ribban högt så att medarbetarna har något att sträva efter. I TimeLog tilldelas de alltid olika projekt och i systemet ser jag till att de har kolleger runtomkring sig som stöttar dem. Men de ska också lägga tid på att utbilda sig och prioritera fritiden. I balansen mellan våra projekt och deras privatliv är TimeLog ett avgörande redskap.

Och något tyder på att det funkar.

Sedan VENZO Analytics för två år sedan införde ett nytt sätt att rapportera in tid på i TimeLog och började öka faktureringsgraden har Søren Anderberg inte fått en enda uppsägning.

Trivsel och resultat i TimeLog

För att få både bra resultat och motivation och trivsel i VENZO Analytics håller Søren Anderberg koll på flera saker i TimeLog:

 • Vilka projekt medarbetarna jobbar med just nu
 • Vad allokeringsgraden är (projekttid jämfört med normtid)
 • Vad deras faktureringsgrad är

En enda samlad översikt över hela verksamheten med TimeLog + Microsoft Power BI

Medan det förr innebar en utmaning att hålla koll på status och framdrift på projekt och medarbetare har Søren Anderberg nu en enda översikt över allt i Microsoft Power BI.

VENZO Analytics har skapat en egen översikt i Power BI där de samlar alla data från TimeLog.

Det innebär att Søren Anderberg konstant kan följa med i:

 • Faktureringsgraden för varje enskild medarbetare
 • Hur lång tid de lägger på service för kunder
 • Tidsåtgång för varje kund jämfört med avtalsramen
 • Vad som fortfarande måste levereras i avtalen
Jag vet från dag till dag om vi ligger framför eller är efter. Och jag vet hur jag ska utnyttja min tid. Det är helt fantastiskt att investera sig själv på det här sättet.