Nätverksdag i Stockholm

Nätverksdag i Stockholm

Välkommen till en nätverksdag i Stockholm den 21 maj där ni träffar likasinnade, som ni kan utbyta erfarenheter och kunskaper med inom TimeLog.

Eventet är uppdelat i två delar. Under den första delen sker presentationer från TimeLog, medan den andra delen är avsedd för kunskapsdelning och nätverksskapande mellan deltagarna.

Ni får en inblick i vad du kan förvänta dig från TimeLog i framtiden

Under dagen kommer Timelogs Sverigechef, Fredrik Mörkeberg, att hålla en presentation som ger dig en inblick i vår road map, så att ni vet vilka funktioner ni kan se fram emot inom en snar framtid. Dessutom kommer TimeLogs nya VD, Per Henrik Nielsen, tala om TimeLogs målsättning att bli den populäraste PSA-mjukvaran inom konsultbranschen.

Kärnpunkten i dagens andra del kommer att vara följande ämnen:

  • Kommande road map: Vi vill gärna höra dina idéer och synpunkter om den preliminära road map.
  • Rapporter: Vi fördjupar oss i våra standardrapporter. Vilka använder ni idag, saknar ni några rapporter – låt oss se hur ni kan få de data som ni behöver. Kanske andra använder rapporter som ni inte gör, som ni skulle ha stor nytta av.
  • Resursplanering: Vi kommer att dela med oss av erfarenheter om resursplanering. Använder ni TimeLog eller ett annat verktyg idag? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? I det här sammanhanget visar vi också fördelarna med att använda vår Outlook-integration.

Under dagen finns det också möjlighet att komma med synpunkter och önskemål om produkten, som vi kan ta med oss tillbaka och arbeta med.

Vi välkomnar synpunkter på dagordningen

Om ni har förslag på andra ämnen, som ni vill att vi ska ta upp under dagen, är ni välkommen att skicka dessa till Melanie på mni@timelog.dk. Då kommer vi att försöka få med dessa på dagordningen.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret till höger.

Vi bjuder på frukost och lunch under dagen.

Praktisk information

Datum: 21 maj 2019.

Tid: 09.00–14.00.

Adress: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm.

Anmäl dig här