Maximera er användning av TimeLog PSA


TimeLog är et PSA-system med enormt många möjligheter.

På våra individuella online-workshoppar hjälper vi er med att optimera sättet ni använder TimeLog på. Då får ni ut så mycket som möjligt av systemet och ser till att era processer stöds i TimeLog.

Ni får även stor förståelse av hur ni kan använda TimeLog som effektivt verktyg för att frigöra mer tid för värdeskapande arbete. Få en översikt över alla våra standardworkshoppar online på den här sidan.

Ni är även mycket välkomna att kontakta oss för att få en skräddarsydd workshop. Alla våra workshoppar erbjuds både på danska, engelska och svenska. 

Vilken onlineworkshop vill ni vara med på?

Ideer til TimeLog VIP Brugergruppe.jpg

Skräddarsy er egen workshop

Våra skräddarsydda online-workshoppar vänder sig till er som t.ex. vill optimera sättet som ni använder TimeLog på.

Det kan också vara så att ni har fått nya arbetsrutiner som ni vill att TimeLog ska stödja.

Kursus_9.jpg

Strömlinjeforma er fakturering och öka er avkastning

Har ni totalkoll på er faktureringsprocess? Om inte så är vi redo att hjälpa er på vår workshop.

Vi lär er hur ni får överblick över vad som ska faktureras så ni kan öka er vinst. 

closeup-of-afro-manager-concluding-official-8ACERGZ.jpg

Fastpris eller använd tid? Vilka debiteringstyper skapar störst värde för er verksamhet?

På workshoppen få ni koll på när det lönar sig bäst att debitera med fastpris, använd tid, klippkort eller något helt annat.

Ert debiteringssätt utgör nämligen ofta skillnaden mellan om ert projekt ger vinst eller skapar röda siffror på resultatraden.

checking-time-PJ79EST.jpg

Slå ihjäl tidstjuven! Så blir er lönehantering enkel och effektiv

Vill ni slippa tidskrävande löneprocesser? Gör er själv en tjänst och anmäl er till vår workshop.

Där lär ni er hur ni effektiviserar erprocess så ni frigör mer tid för värdeskapande arbete.

group-of-business-people-business-people-sharing-TBH7235 (1).jpg

Ta svarta bältet i ekonomisk projekthantering

På workshoppen lär ni er att bli en verklig mästare på att hantera ekonomisk styrning före, under och efter projektförloppet.

Då hinner ni agera på avvikelser från planen innan det är för sent. Är ni redo att ta svarta bältet i ekonomisk projekthantering och få 100 % koll på er projektekonomi?

Kursus_26.jpg

Timprishantering

Bli kvitt manuell prisindexering och oöverskådliga prislistor.

På vår online workshop gör vi er väl rustad så ni kan fakturera med den stora flexibiliteten i vår timprismodell.