Bli vår närmaste sparringspartner


Vill du vara med och påverka TimeLog PSA?

Vår VIP-användargrupp är avsedd för dig som vill medverka till att påverka våra nya versionssläpp och till att förbättra befintliga funktioner i TimeLog.

Din roll blir att ge oss återkoppling och idéer när vi planerar våra framtida förbättringar i TimeLog. Mötena är även din chans att få gratis utbildning i de nya funktionerna. På så sätt lär du känna funktionerna ordentligt innan vi släpper dem.

Det här är din chans att medverka till att prägla systemets utveckling. För vi utvecklar systemets färdplan mot bakgrund av den återkoppling och de idéer vi bland annat får på våra användargruppmöten.

Var med i TimeLogs användargrupp

Vem kan vara med i TimeLogs VIP-användargrupp?

Alla kan anmäla sig till vår VIP-användargrupp, som består av engagerade TimeLog-användare som vill prägla framtidens TimeLog.

Vi ställer inga krav på din användarnivå i TimeLog, men vi förväntar oss att du deltar aktivt på mötena.

Var med i TimeLogs användargrupp
TimeLog VIP-användargrupp

Hur anmäler jag mig till TimeLogs VIP-användargrupp?

Först fyller du i vårt anmälningsformulär. Då får du ett bekräftelsemejl. Vi kontaktar dig när vi behöver återkoppling och idéer för våra kommande versioner.

Vi ser fram emot att få en fin dialog om framtidens TimeLog!

TimeLog VIP-användargrupp
TimeLog VIP-användargrupp

Hur kommer det att försiggå i praktiken?

Mötena kommer huvudsakligen försiggå online och normalt tar de mellan 1,5 och 3 timmar. De handleds av vårt produktteam som inleder mötena med ett kort upplägg om det specifika ämnet. Sedan följer dialog och sparrning.

Vi kommer inte att ha några fasta mötesdagar. Vi sammankallar er i mindre grupper när teamet behöver sparrning om nya idéer för TimeLog. Vi kan även komma att ha särskilda möten för t.ex. projektledare, ekonomimedarbetare eller chefer.

Vi förväntar oss inte att du ska delta på alla möten, men bara på dem som är relevanta för dig och ditt företag. Fokus ska alltid ligga på ”Value Your Time”.

TimeLog VIP-användargrupp