Gör komplex data enkel att förstå

  • Accobat

För många företag är det livsnödvändigt att få exakt data i realtid så att man kan agera på tendenser i ett tidigt skede

Hur data presenteras är långt ifrån oväsentligt. Med rätt verktyg kan man sammanställa komplex data och göra den tillgänglig för alla i företaget- inte bara för ledningen.

Utgå från rätt data

Er data måste vara lättillgänglig och enkel att överblicka. I TimeLog finns detaljerade data och med en förnuftig presentation blir er data ett mycket kraftfullt underlag i era beslutsprocesser och även god hjälp i ledningen av den dagliga produktionen.  

Vi har gjort det möjligt att hämta ut data ur TimeLog och därmed förberett så att ni kan använda er information i dashboards, KPI:er, analyser, rapporter och storyboards.

Oavsett om er data ska användas av ledningen, marknadsavdelningen, utvecklingsavdelningen eller revisorn kan ni nu täcka era rapporterings- och analysbehov genom att integrera TimeLog med Accobats BI-verktyg som bygger på Microsoft Business Intelligence-plattform.

Om ni gärna vill jobba mer ingående med visualisering av data och skapa egna specialanpassade rapporter, kontakta gärna vår partner Accobat för att höra mer de möjligheter de erbjuder.

Om Accobat

Accobat är marknadsledande inom kombinationen BI och CPM i Danmark med mer än 100 implementeringar. Företaget levererar flexibla, skalbara användarvänliga lösningar för BI/DW, Corporate Performance Management och även lön- och resurshantering.  

Lösningarna har ofta en vid spännvidd; från enkla budget- och rapporteringslösningar som bygger på standardmjukvara till mer avancerade och komplexa lösningar med många datakällor och bred spridning inom organisationen.

Kontakta Accobat

Välkommen att kontakta Accobat för att höra mer om dina möjligheter.

Du hittar Accobat här.

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.