TimeLogs integrationer med andra system

Integrationer med löne- och ekonomisystem

Jira SE 2.png

Snart kan du kombinera det bästa från agil mjukvaruutveckling med det bästa från enkel tidrapportering. Vill du vara bland de första att få veta mer om den nya Jira-integrationen?

Fortnox logo.png

Spara tid i faktureringen genom att integrera TimeLog med Fortnox. I TimeLog kan ni hantera tid, projekt och kontrakt och samtidigt jobba med er ekonomi och bokföring i Fortnox.

Fortnox lön – 2.png

Med en integration mellan TimeLog och Fortnox Lön slipper ni dubbelarbetet med att mata in löneuppgifter i två system. Tidrapporteringar, medarbetarutgifter, frånvaro och milersättning förs enkelt över till Fortnox Lön.

Björn Lundén

Med en integration mellan TimeLog och Björn Lundén Fakturering underlättas din faktureringsprocess och du får färre fel. Det sparar både tid och pengar.

Visma_spcs_logo.svg

TimeLogs integration med Visma Administration 500, 1000 och 2000 gör det enkelt att utnyttja båda systemens fördelar.

Visma logo 2021.png

För över alla uppgifter om semester, frånvaro och flextid från TimeLog till Visma Lön med en speciell importfil och gör löneadministration enklare och snabbare.

hogia logo (1).png

Genom att använda TimeLog för tidrapportering och HogiaLön Plus som lönesystem är du garanterad en smidig överföring av data när lönerna ska hanteras varje månad.

Crona software logo.webp

Spara tid på den månatliga löneadministrationen och undvik fel i lönespecifikationerna med en integration mellan Crona och TimeLog.

uni.png

Med vår standardintegration mellan TimeLog och Uniconta gör du faktureringen enklare och snabbare, och du kan följa din faktureringspotential i realtid i TimeLog.

Business Central 2021

Microsoft Dynamics 365 Business Central kombinerat med TimeLog ger dig ett sammanhängande IT-landskap, intuitiv tidrapportering och bättre projekthantering.

economic

En integration mellan TimeLog och Visma e-conomic ger er ett realistiskt alternativ till ett kostsamt ERP-system, och både ekonomi- och projektavdelningen får de bästa systemen för sina dagliga arbetsuppgifter.

Outlook.png

Standardintegrationen mellan TimeLog och Microsoft Outlook innebär att du kan välja om du vill att tid automatiskt ska registreras i TimeLog för alla eller vissa Outlook-aktiviteter.

Sharepoint logo.png

Med en integration mellan TimeLog och Microsoft SharePoint skapas automatiskt mappar i SharePoint för alla kunder och projekt i TimeLog. Dessa mappar kommer du enkelt åt från båda systemen.

Dropbox_Google_Onedrive_3_samlet.png

Placera all projektdokumentation i molnet i tjänster som Microsoft OneDrive, Google Drive eller Dropbox och kom enkelt åt den från TimeLog. Du kan koppla mapparna i dokumentdelningssystemet till TimeLog på både kund- och projektnivå.

Lessor løn 2021

Integrationen mellan TimeLog och Lessor Payroll gör det enkelt och smidigt att göra lönekörningar samtidigt som du slipper manuella inmatningsfel.

Microsoft Dynamics.png

Integrationen mellan Microsoft Dynamics NAV och TimeLog gör det möjligt att dra nytta av båda systemens fördelar och ge de bästa verktygen till alla medarbetare.

Exact

En integration mellan Exact Online och TimeLog säkrar att ni har full kontroll över företagets ekonomi, samtidigt som dina medarbetare får jobba i de system som passar deras arbetsrutiner bäst.

Våra partners integrationer med TimeLog

Accobat.png

Genom att integrera TimeLog med Accobats BI-verktyg kan du få din data visualiserad med hjälp av exempelvis instrumentpaneler och storyboards.

TimeJam – 25.png

Gör tidrapporteringen roligare med integrationen mellan TimeLog och TimeJam. Spelifiering motiverar medarbetarna att rapportera in alla sina timmar i tid.

Forecast logo

Med project portfolio management-plattformen Forecast.its integration kan ni koppla ihop TimeLog med exempelvis JIRA och Microsoft TFS 2013.

GoSimplo logo - 2021.png

Genom att integrera TimeLog och GoSimplo får du visualiseringar av tidrapporteringarna i realtid så att du kan reagera på era KPI:er med detsamma.

junu.io logo.png

Med en integration mellan TimeLog och Junu.io får du marknadens bästa lösning för tidregistrering + en lättillgänglig och aktuell översikt över verksamheten.

TimeLogs API:er och moduler

Fakturaexport


TimeLogs funktion fakturaexport kan du enkelt generera en CSV- eller TXT-fil och sedan importera den direkt in i ert ekonomisystem.

TimeLog CRM


Kunddata, historik, försäljning, erbjudanden och pipeline är kärnan i modulen TimeLog CRM, som hanterar alla stadier i en kunds livscykel snabbt och effektivt.

Multiple Legal Entities


Du kan koppla samman flera juridiska personers ekonomisystem med TimeLog via modulen Multiple Legal Entities.

File integration API


Slipp manuella exporter och importer av data mellan TimeLog och ert ekonomisystem med TimeLogs File Integration API. 

Integration API


Med TimeLogs Integration API kan ni koppla ihop TimeLog med era andra system så att de kan utbyta data automatiskt. TimeLogs Integration API bygger på Microsofts WCF-standard.

Reporting API


TimeLog har mer än 80 standardrapporter och med TimeLogs Reporting API kan du dessutom skräddarsy egna rapporter samt integrera TimeLogs data med data från andra system.  

TimeLog Mobile

 

Med TimeLog kan medarbetarna registrera tid via en rad olika plattformar. Mobilappen TimeLog Mobile ingår i det här ekosystemet som gör det möjligt för medarbetarna att registrera tid, utgifter och resor på det sätt som passar dem bäst i stunden.