Integration API

Med TimeLogs Integration API kan ni koppla ihop TimeLog med andra affärssystem och spara tid.

TimeLogs Integration API har skapats för att koppla ihop era system, så att kunder, kontaktpersoner, projekt, uppgifter och tidrapporteringar endast skall matas in en gång.

Skapa en skräddarsydd företagslösning

Integrationer kan ni utveckla själva utan vår hjälp eller genom att anlita konsulterna på TimeLogs utvecklingsavdelning för att få hjälp med programmeringsarbetet.

Vår vision är att alla era kundstödsystem ska kunna utbyta data automatiskt, så ni får känslan av att ha ett enda affärssystem, snarare än flera enskilda system som har svårt att samverka.

Därigenom sparar ni tid på administration och kan koncentrera er på företagets kärnområden.

Bygger på WCF

TimeLog Integration API bygger på Microsofts WCF-standard, vilket gör det mycket lätt, speciellt för utvecklare på .NET-plattformen, att utveckla integrationer till TimeLog.

API:et är fullständigt dokumenterat och stöder idag följande datautbyte:


Tre års garanti

Varje version av de olika tjänsterna i TimeLog API har en garanterad livslängd på tre år.

Så integrationer som bygger på API:et behöver inte kodas om, varje gång vi släpper en ny version av TimeLog.

Kom igång med TimeLog API

Vi har beskrivit metoderna för att använda vår Integration API i detalj, så att ni själva kan bygga upp API:et efter behov.

Har du andra behov?

API fortsätter att utvecklas, och om det finns områden som behöver täckas in, vänligen kontakta support@timelog.se för en diskussion.

Click here to see our sample offer!