Få de bästa verktygen till er verksamhet

Förvänta er uppdaterade data som ger en rättvisande bild av verksamheten och spara tid på administration.

Ekonomisystem är sällan anpassade för daglig planering, uppföljning av uppgifter, utvecklingsrapporter eller värderingar av långvariga projekt. Genom att särskilja centrala funktioner i två olika system blir det lättare både för ekonomistaben och projektledare att använda sin tid optimalt men samtidigt dela data smidigt och enkelt.

Låt projektledaren glömma kontoplanen

Projektledningsmodulen för Microsoft Dynamics NAV bygger på ekonomisystemets kontoplan och kan begränsa projektledarens frihet att hantera de dagliga uppgifterna inom projektets ramar - både när det gäller ekonomi och uppgifter.

Genom att låta projektledarna använda TimeLog till projektledning kan projektledaren enkelt dela upp och hantera sina projekt utan att behöva ta hänsyn till ekonomisystemets kontoplan. Det är med andra ord inte längre nödvändigt att sätta sig in i ekonomisystemets logik för att kunna skapa projekt.

Lägg fokus på tiden

I ett projektledningssystem som TimeLog ligger fokus på tidrapportering och ekonomisk projekthantering - inte på kontoplaner eller bokföring. Därför stöds vardagliga arbetsflöden för alla parter och underlättar hanteringen av uppgifter. Samtidigt är det enklare både för projektledare och projektdeltagare att hålla sig uppdaterade omkring projektens utveckling och ekonomistatus. Med hjälp av TimeLogs  olika tidrapporteringsklienter kan varje enskild medarbetare välja den klient som passar hens arbetspreferenser bäst och tidrapporteringen blir då mer exakt.

Spara tid på processerna

När projektledaren har godkänt medarbetarens timanvändning och timmarna har fakturerats i TimeLog, överförs de till Microsoft Dynamics NAV som fakturautkast. Sedan kan ekonomiavdelningen lägga till fler poster och bokföra fakturorna.

När fakturorna överförs från TimeLog till Microsoft Dynamics NAV kan ni i samma process stämma av fakturorna mellan systemen. Överförda fakturor visas i en lista, så ni kan jämföra fakturorna i de två systemen. Eventuella differenser visas med mycket tydliga signaler. På så sätt kan både ekonomiansvarig och projektledare enkelt försäkra sig om att allt är som det ska.

Projektledare kommer utföra sina uppgifter i TimeLog och samtidigt få fler verktyg till professionell projektledning. Ekonomiavdelningen kan hantera sina processer i ekonomisystemet som vanligt – utan att behöva överföra data manuellt.