TimeLog CRM

Få koll på säljprocessen

Ge dina säljare redskap till ett strömlinjeformat försäljningsarbete och en optimal kundkontakt. Känn till varje säljares försäljningssiffror och få en överblick över företagets totala pipeline.

TimeLog CRM har skapats för att underlätta försäljningsarbetet och göra det möjligt att dela kundinformation internt. Säljare, medarbetare på marknadsföringsavdelningen och konsulter kan därmed samarbeta och skapa sunda och långvariga relationer med kunderna.

Kunddata, historik, försäljning, erbjudanden och pipeline är kärnan i TimeLog CRM, som hanterar alla stadier i en kunds livscykel snabbt och effektivt.

Vill ni förbättra försäljningsresultaten?

TimeLog CRMs datastruktur ger många möjligheter till att analysera försäljningsarbetet, så ni vet vilka insatsområden ni ska fokusera på för att förbättra era resultat.

Som försäljningschef kan du t.ex. få svar på hur många procent av våra möten och erbjudanden som resulterar i kunder? Hur många av våra planerade möten blir avbokade? Vilka säljare har störst mötesaktivitet? Vilka viktiga presumtiva kunder har ännu inte fattat beslut?

Du får därigenom en bas för att få ut det bästa av försäljningsteamet, så du lätt kan se, vilka områden ni ska fokusera på i försäljningsarbetet för att höja resultaten.

Allt vi gör – lämnar offert, ringer till kunden, gör uppföljningar, loggningar osv. - gör vi genom TimeLog CRM. Det är ett väldigt bra sätt att uppnå en enhetlig kvalitet på vår rådgivning.
Torben Rune Administrerande direktör, Netplan

Personlig och gemensam pipeline

I TimeLog CRM underhåller varje säljare sin egen portfölj med möjligheter, medan ledningen har överblicken över den samlade pipelinen. Pipelinen visar både den pågående försäljningen och en avvägd prognos för den förväntade försäljningen. Den enskilde säljarens behov av ett dagligt redskap som underlättar arbetet, kopplas till ledningens önskan om att kunna styra och ha överblick.

Överskådlig uppföljning av tips och kunder

Som säljare har man många bollar i luften och det är därför viktigt att ha ett verktyg som gör att man kommer ihåg vilka kunder man ska följa upp och när. Med TimeLog CRMs uppgiftsstyrning har du hela tiden överblick över, när det ska göras uppföljning på t.ex. möten och erbjudanden. 

Click here to see our sample offer!