Enkel hantering av lönedata

Ge både medarbetare och löneadministratörer bästa möjliga verktyg och underlätta deras vardag så att er lönedata kan uppdateras i tid.

Dina medarbetare anger arbetad tid, frånvaro och flextid i TimeLog som är designat för enkel och effektiv tidrapportering. Via en filexport överför du månadens lönedata till Crona Lön för vidare hantering.

När du använder samma lönekoder både i TimeLog och Crona kan du med ett enda klick överföra er lönedata automatiskt varje månad. Fil-integrationen sparar tid i lönehanteringen och säkrar samtidigt att du kan få korrekt lönedata i tid och slipper fel i lönespecifikationerna.

När du väl har kopplat ihop Crona Lön och TimeLog kan du jobba vidare med löneadministrationen och du behöver inte störa dina kollegor med att be om lönedata.

Click here to see our sample offer!

Fördelar med integrationen:

  • Få uppdaterad lönedata i realtid
  • Spara tid i din månatliga lönehantering
  • Slipp arbetet med att sammanställa lönedata manuellt och lägga in uppgifter i Crona Lön så undviks många manuella fel.
  • Ge både medarbetare och löneadministratörer marknadens bästa system
  • Få känslan av att jobba i ett enhetligt system

Fler möjligheter i lönehanteringen

Vill du utöka din lönehantering kan du använda TimeLogs hantering av lön och arbetad tid, där du kan ställa in de flextidsregler som ni tillämpar. Här kan du även hantera in/ut-stämpling eller utökad flex.

Denna integration kräver:

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Crona med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.
ISAE godkänd

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

 

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE godkänd