Artboard 1exact.png

Exact Online

En integration mellan Exact Online och TimeLog säkrar att ni har full kontroll över företagets ekonomi.

I vardagen utgår ekonomiavdelningen från ert ekonomisystem och hela dess struktur med kreditorer och debitorer, medan er övriga organisation jobbar utifrån ett kund- eller projektperspektiv.

Vi är övertygade om att det skapar mer arbetsglädje att använda de marknadens bästa system inom varje område och sedan integrera dem för att få känslan av ett enhetligt system.

Click here to see our sample offer!

Fördelar för din verksamhet

Du behöver inte längre bekymra dig om att manuella processer vid er månatliga fakturering tar för lång tid; vi har gjort det enkelt för dig, så att ni kan spara tid och undvika manuella fel.

Integrationen mellan de två systemen betyder nämligen att kunder och kontakter, och även fakturor, överförs med bara några klick från TimeLog till Exact Online. Samtidigt får ni en samlad överblick över projektens ekonomi i TimeLog och projektledare kan följa de enskilda fakturorna och se om kunden verkligen har fakturerats.

För dig som företagare är fördelen att TimeLog skapar fakturor utifrån er tidrapportering och era kontrakt så att ni får med alla arbetade timmar och kan utnyttja er faktureringspotential på bästa sätt.

Du kan även hämta fram rapporter och utföra ekonomiska analyser i TimeLog och era projektledare kan hämta relevant fakturarelaterad information i TimeLog och slipper logga in i Exact Online – så det systemet endast används av er ekonomistab.

 

Skapa en integrationen

Integrationen mellan systemen är gratis och behöver endast konfigureras en gång via TimeLog. Därefter flyttas data obehindrat mellan de två systemen. Ni kommer få upplevelsen av att jobba i ett samlat ERP-system även om ni naturligtvis är medvetna om att ni jobbar i två av marknadens mest använda system.

Få ytterligare teknisk information i vår guide till integrationskonfigurering.

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Exact Online med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.

 

Denna integration kräver:

Click here to see our sample offer!

FAQ

Hur dokumenterar ni att ni behandlar personuppgifter korrekt?

Medarbetaruppgifter, kunduppgifter m.m. hanteras vanligtvis av er själva och era leverantörer. Men det är företaget som ansvarar för att det behandlas rätt. Därför ska ni be om dokumentation på hur er leverantör beskriver hur de är GDPR-compliant

 

Vilka kontrollmål har ni?

Fråga om vilka kontrollmål din leverantör har när det gäller datasäkerhet och IT-infrastruktur. En viktigt del av ISAE 3402 är att ha dokumenterade kontrollmål som därefter kontrolleras av en specialiserad revisionsbyrå. Ett mål kan t.ex vara att etablera ett ledningsmässigt underlag för att kunna styra implementeringen och driften av informationssäkerhet i organisationen

 

När granskades er IT-compliance senast?

När granskades er IT-compliance senast?Fråga din leverantör hur ofta de reviderar, validerar och uppdaterar sin IT-policy och säkerhet. Det uppdateras konstant nya program, IT-verktyg och appar i företagen och sådant ska vara synligt i processer och dokumenteras. Det räcker då inte att leverantören tagit frame n IT-policy 2018 när GDPR-förordningen infördes. Det måste uppdateras hela tiden. Till skillnad mot t.ex ISO 2700X-certifieringen, görs kontrollen av ISAE 3402 och ISAE 300 varje år. ISO 2700X-certifieringen behöver inte förnyas men ska ha en stämpel på att förhållanderna vid tiden för certifieringen är i sin ordning.

 

Reviderar ni både processer och procedurer samt fysisk och logistisk säkerhet?

Hur ofta tittar du förbi hos din leverantör? Ligger de helt eller delvis i ett annat land? En ISAE 3402-rapport omfattar även en fysisk revision av säkerheten.

 

Hur ser er procedur för hantering av personuppgifter ut?

Innan du implementerar ett nytt system på ditt företag måste du känna till hela processen för hur din leverantör behandlar dina, dina kunders eller medarbetares uppgifter. I Europa omfattas alla företag av samma regler gällande GDPR så det är mer dokumentation av hur företaget lever upp till reglerna du ska vara uppmärksam på.

 

Hur hanterar ni ett säkerhetsintrång?

Fråga hur leverantören hanterar ett intrång i säkerheten. Och lägg märke till om de har en standardiserad process – som naturligtvis är dokumenterad. Om någon t.ex kunnat komma åt era uppgifter som inte har tillstånd att göra det är din leverantör skyldig att informera dig. Men det är först med en ISAE 3000-rapport som du har en garanti för att det sker. Det beror på att en procedur skapas när man ska få en ISAE 3000-rapport, och den gås igenom regelbundet.

 

Vilka uppgifter hanterar ni?

Du har säkert ett hum om vilka uppgifter din leverantör bör hantera. Men se till att din leverantör kan dokumentera alla uppgifter de hanterar, och också om din leverantör har underleverantörer eller partner. Med en ISAE 3000-rapport kan du få en exakt sammanställning över vilka uppgifter som hanteras.

 

Vilka risker har ni upptäckt i samband med hantering av mina uppgifter?

Det är alltid bra att vara förberedd. Så innan du ingår ett samarbete med en ny leverantör ska du be om en utförlig beskrivning av vilka risker leverantören har listat i samband med hantering av data. Med ISAE 3402 får du visshet om att processer och procedurer rörande data har granskats av en opartisk specialist samt kontrollerats

 

Hur har ni tryggat att det finns ett samspel mellan er IT-säkerhet och GDPR-skyldigheterna?

Många företag är ganska bra på att beskriva hur de hanterar reglerna i GDPR. Men det är minst lika viktigt att IT-säkerheten – det vill säga t.ex. system, infrastruktur och processer – fungerar i samspel med GDPR och att IT-säkerheten är lika väldokumenterad som själva GDPR-policyn.

 

Hur dokumenterar ni att IT-säkerheten på ert företag konstant mognar och fortlöpande förbättras?

Du vill gärna veta att du har en leverantör där säkerhet inte bara är ett modeord utan en integrerad del av organisationen. Som en del av ISAE 3402 ingår kravet att det finns en intern utbildning om IT-säkerhet, behandling av data m.m. Så fråga din kommande leverantör vad de gör för att säkerställa att medarbetare även tänker in IT-säkerhet och GDPR i sina arbetsrutiner.

 

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.