Exact Online & TimeLog Integration | TimeLog Skip to content

Exact Online

En integration mellan Exact Online och TimeLog säkrar att ni har full kontroll över företagets ekonomi.

I vardagen utgår ekonomiavdelningen från ert ekonomisystem och hela dess struktur med kreditorer och debitorer, medan er övriga organisation jobbar utifrån ett kund- eller projektperspektiv.

Vi är övertygade om att det skapar mer arbetsglädje att använda de marknadens bästa system inom varje område och sedan integrera dem för att få känslan av ett enhetligt system.

Click here to see our sample offer!

Fördelar för din verksamhet

Du behöver inte längre bekymra dig om att manuella processer vid er månatliga fakturering tar för lång tid; vi har gjort det enkelt för dig, så att ni kan spara tid och undvika manuella fel.

Integrationen mellan de två systemen betyder nämligen att kunder och kontakter, och även fakturor, överförs med bara några klick från TimeLog till Exact Online. Samtidigt får ni en samlad överblick över projektens ekonomi i TimeLog och projektledare kan följa de enskilda fakturorna och se om kunden verkligen har fakturerats.

För dig som företagare är fördelen att TimeLog skapar fakturor utifrån er tidrapportering och era kontrakt så att ni får med alla arbetade timmar och kan utnyttja er faktureringspotential på bästa sätt.

Du kan även hämta fram rapporter och utföra ekonomiska analyser i TimeLog och era projektledare kan hämta relevant fakturarelaterad information i TimeLog och slipper logga in i Exact Online – så det systemet endast används av er ekonomistab.

 

Skapa en integrationen

Integrationen mellan systemen är gratis och behöver endast konfigureras en gång via TimeLog. Därefter flyttas data obehindrat mellan de två systemen. Ni kommer få upplevelsen av att jobba i ett samlat ERP-system även om ni naturligtvis är medvetna om att ni jobbar i två av marknadens mest använda system.

Få ytterligare teknisk information i vår guide till integrationskonfigurering.

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Exact Online med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.

 

Denna integration kräver:

Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE 3000 + ISAE 3402