En integration mellan Exact Online och TimeLog säkrar att ni har full kontroll över företagets ekonomi.

I vardagen utgår ekonomiavdelningen från ert ekonomisystem och hela dess struktur med kreditorer och debitorer, medan er övriga organisation jobbar utifrån ett kund- eller projektperspektiv.

Vi är övertygade om att det skapar mer arbetsglädje att använda de marknadens bästa system inom varje område och sedan integrera dem för att få känslan av ett enhetligt system.

Click here to see our sample offer!

Fördelar för din verksamhet

Du behöver inte längre bekymra dig om att manuella processer vid er månatliga fakturering tar för lång tid; vi har gjort det enkelt för dig, så att ni kan spara tid och undvika manuella fel.

Integrationen mellan de två systemen betyder nämligen att kunder och kontakter, och även fakturor, överförs med bara några klick från TimeLog till Exact Online. Samtidigt får ni en samlad överblick över projektens ekonomi i TimeLog och projektledare kan följa de enskilda fakturorna och se om kunden verkligen har fakturerats.

För dig som företagare är fördelen att TimeLog skapar fakturor utifrån er tidrapportering och era kontrakt så att ni får med alla arbetade timmar och kan utnyttja er faktureringspotential på bästa sätt.

Du kan även hämta fram rapporter och utföra ekonomiska analyser i TimeLog och era projektledare kan hämta relevant fakturarelaterad information i TimeLog och slipper logga in i Exact Online – så det systemet endast används av er ekonomistab.

 

Skapa en integrationen

Integrationen mellan systemen är gratis och behöver endast konfigureras en gång via TimeLog. Därefter flyttas data obehindrat mellan de två systemen. Ni kommer få upplevelsen av att jobba i ett samlat ERP-system även om ni naturligtvis är medvetna om att ni jobbar i två av marknadens mest använda system.

Få ytterligare teknisk information i vår guide till integrationskonfigurering.

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Exact Online med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.

 

Denna integration kräver:

Click here to see our sample offer!

Hur dokumenterar ni att ni behandlar personuppgifter korrekt?

Medarbetaruppgifter, kunduppgifter m.m. hanteras vanligtvis av er själva och era leverantörer. Men det är företaget som ansvarar för att det behandlas rätt. Därför ska ni be om dokumentation på hur er leverantör beskriver hur de är GDPR-compliant

 

Vilka kontrollmål har ni?

Fråga om vilka kontrollmål din leverantör har när det gäller datasäkerhet och IT-infrastruktur. En viktigt del av ISAE 3402 är att ha dokumenterade kontrollmål som därefter kontrolleras av en specialiserad revisionsbyrå. Ett mål kan t.ex vara att etablera ett ledningsmässigt underlag för att kunna styra implementeringen och driften av informationssäkerhet i organisationen

 

När granskades er IT-compliance senast?

När granskades er IT-compliance senast?Fråga din leverantör hur ofta de reviderar, validerar och uppdaterar sin IT-policy och säkerhet. Det uppdateras konstant nya program, IT-verktyg och appar i företagen och sådant ska vara synligt i processer och dokumenteras. Det räcker då inte att leverantören tagit frame n IT-policy 2018 när GDPR-förordningen infördes. Det måste uppdateras hela tiden. Till skillnad mot t.ex ISO 2700X-certifieringen, görs kontrollen av ISAE 3402 och ISAE 300 varje år. ISO 2700X-certifieringen behöver inte förnyas men ska ha en stämpel på att förhållanderna vid tiden för certifieringen är i sin ordning.

 

Reviderar ni både processer och procedurer samt fysisk och logistisk säkerhet?

Hur ofta tittar du förbi hos din leverantör? Ligger de helt eller delvis i ett annat land? En ISAE 3402-rapport omfattar även en fysisk revision av säkerheten.

 

Hur ser er procedur för hantering av personuppgifter ut?

Innan du implementerar ett nytt system på ditt företag måste du känna till hela processen för hur din leverantör behandlar dina, dina kunders eller medarbetares uppgifter. I Europa omfattas alla företag av samma regler gällande GDPR så det är mer dokumentation av hur företaget lever upp till reglerna du ska vara uppmärksam på.

 

ISAE godkänd

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

 

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE godkänd