Fördelar med en integration till NAV

En fullständig licens till Microsoft Dynamics NAV kan vara dyr sett till vad den ska användas till. Därför kan det vara en bra idé att koppla ihop era system.

Med det bästa från två världar är ni garanterade en bra investering eftersom ni endast behöver en fullständig NAV-licens till er ekonomifunktion. Ekonomiavdelningen kan jobba på som vanligt i Dynamics NAV medan projektledarna kan fokusera på konkret hantering av uppgifter och utveckling av sina projekt. Därutöver slipper era medarbetare att tidrapportera i ett kontobaserat system som inte är optimerat för uppgiftshantering och projektledning, i stället kan de använda någon av TimeLogs sex olika tidrapporteringsklienter.

Få fördelarna redan kort tid efter implementeringen:

  • Spara in på antalet fullständiga NAV-licenser
  • Minska tillgången till ert ekonomisystem
  • Få mer användarvänlig tidrapportering
  • Fakturera projekt exakt – och i tid
  • Byt ut diskussioner om kontonummer mot överblick och uppgifter
  • Förse projektledare med rättidiga siffror utan att störa ekonomiavdelningen
  • Få ett stort urval av projektuppföljningsrapporter
  • Öka arbetsglädjen och produktiviteten i alla era yrkesgrupper

Integration med bra ekonomi

Eftersom vi erbjuder en standardintegration minskas behovet av konsulttimmar som annars är vanligt vid nya integrationer. Konfiguration, tester och driftsättning har begränsat omfång och är så standardiserat som Dynamics NAV tillåter.

Genom att låta båda yrkesgrupper i ert företag göra det de är bäst på - samtidigt – kommer ni i det långa loppet få många fördelar av att koppla ihop två ”Best-of-Breed”-system utan att vara beroende av er IT-avdelning.