Projektverktygen för varje avdelning

  • Forecast.it

Samla tidrapportering och projektekonomi på samma plats

Utvecklingsavdelningar hanterar ofta deras utvecklingsprojekt speciella system som JIRA eller TFS: ge alla avdelningar de optimala verktygen för deras specifika arbete.

Forecast.it är en Project Portfolio Management-plattform som kan integreras fullt ut med TimeLog.

Integrationen ger er minimala administrationsomkostnader och synkroniserar alla tidrapporteringar med era projekt. Med hjälp av intelligenta algoritmer gör Forecast.it er projektplanering, budgetering och exekvering mer förutsägbar och lönsam.

Integration med JIRA och TFS

Forecast.it har även stöd för att system som Microsoft TFS (Team Foundation Server 2013) och JIRA kopplas samman med TimeLog. På så sätt behöver ni endast registrera tid och fakturera i TimeLog medan er utvecklingsavdelning kan använda sitt utvecklingssystem till att hantera planeringen av kommande utvecklingsarbete och releaser.

Genom att koppla samman TimeLog med dessa system kan ni realisera er fulla faktureringspotential. När ni har utvecklingsuppdrag som ska faktureras, flyttas timmarna automatiskt till avtalsdebiteringen som gäller för de olika projekten – och därmed går inga timmar förlorade och ni har full överblick över projektens totala ekonomi.

Kontakta Forecast.it

Kontakta Forecast.it för mer information om deras olika alternativ och funktioner.

Läs guiden till integrationen

Guide på engelska som hjälper dig att implementera integrationen mellan TimeLog Project och Forecast.it.

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.