TimeLog & Fortnox Lön

Genom en integration mellan TimeLog och det svenska lönesystemet Fortnox Lön slipper ni dubbelarbetet med att mata in löneuppgifter i två system. Tidrapporteringar, medarbetarutgifter, frånvaro och kilometerersättning överförs enkelt till Fortnox Lön för vidare behandling.

Detta får du med integrationen: 

  • Ni får aktuella löneuppgifter i realtid
  • Ni slipper samla in löneuppgifter manuellt och minimerar fel vid inmatningen
  • Ni sparar tid på den månatliga löneadministrationen
  • Ni ger både medarbetarna och löneadministratören de bästa systemen på marknaden

Fördelar med att integrera TimeLog med Fortnox Lön

Genom integrationen sparar ni mycket tid på löneadministrationen. Genom att använda samma lönekoder i både TimeLog och Fortnox Lön kan du enkelt överföra månadens löneuppgifter från TimeLog till Fortnox Lön via filexport. Det betyder att dina medarbetare inte längre behöver störas genom att lämna löneuppgifter. Samtidigt ser ni till att ni har rätt löneuppgifter i tid.

Click here to see our sample offer!

Konfigurering

Integrationen är enkel och snabb att sätta upp och kräver ingen konsulthjälp. Överföringen är filbaserad och kräver därför få klick.

Denna integration kräver:

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Fortnox med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8 50 926 910
ISAE godkänd

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

 

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE godkänd