Om ni använder TimeLog för tidrapportering och HogiaLön Plus som lönesystem, är ni garanterade en smidig överföring av data när lönerna ska hanteras varje månad.

Utnyttja att medarbetarna alltid tidrapporterar i TimeLog så att all flex och frånvaro alltid är uppdaterad och finns till hands när du överför data till HogiaLön Plus.

  • Ni slipper manuella överföringar
  • Medarbetaren behöver endast tidrapportera såväl projekt som lönetid på ett ställe.
Click here to see our sample offer!

Behöver ni utökad lönetidsstyrning?

TimeLog håller koll på både tidrapportering, projekt, lönetimmar, semester, sjukdom och flex. Ni kan skapa så många frånvarokoder som ni behöver, så att de har samma namn i båda systemen. Om ni behöver utökad lönetidsstyrning t.ex. komma-och-gå-tider eller bara utökad flexstyrning, så kan ni ansluta TimeLogs hantering av lön och arbetad tid och styra den mer komplicerade lönetidsstyrningen utan extra arbete.

Enkel filexport till HogiaLön Plus

Med ett enda klick kan du exportera TimeLogs löneuppgifter till en fil. Vid import i Hogia Lön överförs TimeLogs lönedata till olika lönetyper (projekttid, flexibilitet, sjukdom, semester); inklusive de anställdas självbetalda kostnader och körregistreringar.

Resultatet är god överblick och enkel hantering av löner. Enklare kan det inte bli!

Vill du veta mer om hur ditt företag
kan använda Hogia Lön med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.
Click here to see our sample offer!
ISAE godkänd

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

 

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE godkänd