Med TimeLog har vi ett system som kan känna igen det arbete vi har gjort ur ekonomisk synvinkel och som gör det enkelt att skapa vouchers. I varje projekt mäter vi vad som är pågående arbete och vad som är förutbetalda intäkter. Det vill säga hur mycket arbete som är klart och vad som är balanserat. Och med TimeLog kan en ekonomiansvarig enkelt mäta det över alla divisioner.
Arti Mittagunta Director of Business Systems Transformation Läs kundcaset: Så drar Symetri nytta av att använda TimeLog i olika länder

Därför ska du välja TimeLogs modul Multiple Legal Entities

Om du har företag som ingår i en koncern har du kanske medarbetare som är anställda i företag A men jobbar i projekt som faktureras av företag B. 

Det här leder ofta till ett av följande två scenarier: 

 1. Dina medarbetare dubbelregistrerar tid i flera system. Nackdelen är att resurshantering och projektkonsolidering på tvärs över flera länder eller företag (alltså separata juridiska personer) kräver mycket manuellt arbete i Excel.
 2. Medarbetarna rapporterar in tid i ett enda system, men redovisningsavdelningen måste omkontera fakturor, fakturarader och intäkter manuellt mellan de juridiska personernas ekonomisystem eller redovisningsrutiner varje gång det är dags att fakturera.

Du kan lösa det här genom att skaffa ett enda affärssystem som spänner över samtliga juridiska personer. Nackdelen är att det är dyrt och komplicerat.

En bättre lösning är att koppla ihop era juridiska personers olika löne- och ekonomisystem med ett enda TimeLog-konto via modulen Multiple Legal Entities (MLE).

TimeLog PSA ett system för professional services automation (PSA) som stöder kärnprocesserna hos konsultföretag: tidrapportering, projekthantering, resurshantering, hantering av lönfakturering och rapportering

Öka transparensen

Ni får insikt i hur era juridiska personer presterar så att ni kan optimera verksamheten.

Tänk globalt, agera lokalt

Varje juridisk person kan använda sitt eget löne- och ekonomisystem.

Centralisera er data

Alla era juridiska personer kopplas till ett gemensamt TimeLog-konto så att alla era data är samlade på ett enda ställe.

Skapa vattentäta skott

Ni kan kontrollera vilka medarbetare som ska ha åtkomst till vilka data.

Ett axplock av våra kunder

 • AddPro_logo_TimeLogCustomer350.png
 • Chalmers_logo.png
 • Digital Dog logo.png
 • Infozone_logo new logo.png
 • Tåga logo.png
 • Danish Red Cross
Juridiska enheter TimeLog

Öka transparensen kring era juridiska personers prestationer

Saknar du som CEO eller CFO insikt i hur era juridiska personer presterar – ända ner till den enskilda tidsregistreringen – så att du kan rapportera till styrelsen? 

Med TimeLogs modul Multiple Legal Entitites behöver era landschefer inte göra särskilda rapporter i Excel. 

Ledningen kan göra utdrag av rapporter i TimeLog, där alla juridiska personers prestationer är samlade. Rapporterna uppdateras i realtid så att ni hinner reagera på trender i utvecklingen i god tid.

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är dessutom kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000- och ISAE 3402 – det här är din garanti för att vi tar er datasäkerhet på allvar. 

Juridiska enheter TimeLog

Tänk globalt, agera lokalt

Med TimeLogs modul Multiple Legal Entities får ni ett flexibel upplägg där var och en av era juridiska personer kan använda det löne- och ekonomisystem som är anpassat till det aktuella landets regler och behov.

De olika löne- och ekonomisystemen kopplas till ett enda gemensamt TimeLog-konto. Härifrån anger ni vilken juridisk person varje projekt och medarbetare är knuten till. Därefter förs fakturorna över till det aktuella löne- och ekonomisystemet för fortsatt behandling. 

På så sätt slipper ni investera i ett dyrt och besvärligt affärssystem. Samtidigt slipper ni krångel med Excel eftersom ni inte längre behöver lägga tid på att koppla ihop 15 olika blad manuellt.

TimeLog integrerar till mer än 15 löne- och ekonomisystem – läs om dem här.

Centraliserade data med TimeLog Multiple Legal Entities

Sluta krångla med flera olika system

Alla era juridiska personer kopplas till ett gemensamt TimeLog-konto så att alla era data är samlade på ett enda ställe. På det viset har ni alltid koll på data på tvärs över era juridiska personer. 

Det innebär även att era projektledare inte längre behöver lägga upp samma projekt flera gånger. De kan dessutom enkelt se vilka medarbetare som är tillgängliga för arbete i projekt.

Ni kan även enkelt se vilka resurser och hur många resurser de olika juridiska personerna lånar av varandra, och era medarbetare behöver bara rapportera in tid på ett enda ställe.

Centraliserade data med TimeLog Multiple Legal Entities
Med TimeLog kan flera personer använda ett enda projekt över gränserna. Det betyder att de inte behöver växla mellan projekt skapade för olika juridiska personer, vilket innebär mindre projektledning. Vi har en enda ägare och allt är synligt för de andra avdelningarna om vi vill låna resurser mellan avdelningarna.
Arti Mittagunta Director of Business Systems Transformation Läs kundcaset: Så drar Symetri nytta av att använda TimeLog i olika länder

Vill du veta mer om hur ni hanterar era juridiska personer med TimeLogs modul Multiple Legal Entities?

Då är du välkommen att boka ett möte med oss. Det är naturligtvis helt kostnadsfritt och tar 15 minuter. 

 • Ta reda på om TimeLogs modul Multiple Legal Entities är relevant för er.
 • Vi går igenom vilka behov ni har av att styra era juridiska personer och klarlägger om TimeLog stöder era behov.
 • Få insikt i hur TimeLog-kunder med samma företagstyp som er hanterar sina juridiska personer med TimeLogs modul Multiple Legal Entities.
Vattentäta skott med TimeLog juridiska enheter

Skapa vattentäta skott i er verksamhet

Vissa företag har behov av att deras juridiska personer är tydligt åtskilda. Oftast hänger det ihop med företagskulturen.

TimeLog stöder detta behov. Vårt säkerhetslager ger er full kontroll över vilka medarbetare som har åtkomst till vilka data.  

Ska exempelvis er koordinator ha åtkomst till data från projekt för alla medarbetare eller projekt för medarbetare i koordinatorns egen juridiska person? Eller ska hen kanske bara ha åtkomst till data från sina egna projekt? 

Vattentäta skott med TimeLog juridiska enheter
Internationell skalning med TimeLog Multiple Legal Entities

Kan din internationella verksamhet växa utan bekymmer?

TimeLogs modul Multiple Legal Entities möjliggör snabb internationell expansion. 

I takt med att verksamheten växer kan ni fortlöpande konfigurera era nya juridiska personer i TimeLog. Det är enkelt och smidigt att konfigurera och ni behöver inte lägga konsulttid på det.

När konfigurationen är klar får era befintliga juridiska personer omedelbart tillgång till era nya juridiska personers projekt, resurser, rapporter och så vidare.

Det gör implementeringen av era nya juridiska personer mycket smidig. 

Internationell skalning med TimeLog Multiple Legal Entities
TimeLog för företag med flera juridiska personer

TimeLog för företag med flera juridiska personer

Funktioner under utveckling:

 • Stöd för anställdas timkostnader i deras lokala valuta. Förväntas släppas under Q1 2023.
 • Beräkna belopp från en valuta till en annan inom ett specifikt datumintervall – automatiskt eller manuellt. Förväntas släppas under Q1 2023.

Funktioner som hittills släppts i projektet:

 • Dataåtkomstkontroll: Juridisk person
 • Dataåtkomstkontroll: Avdelning och underavdelning
 • Dataåtkomstkontroll: Filtrering i rapporter
 • Schemalägg en anställds interna självkostnadspris

Tjuvkika på vårt utvecklingsarbete och vår release-plan: TimeLog för företag med flera juridiska personer

TimeLog för företag med flera juridiska personer

Vanliga frågor om TimeLogs modul Multiple Legal Entities

Vad är juridiska personer?

Juridiska personer är bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer, som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som fysiska personer. Enskilda firmor och enskilda näringsidkare är inte juridiska personer eftersom ägaren och firman är samma person.

I Sverige är organisationsnummer en identitetsbeteckning för juridiska personer på motsvarande sätt som personnummer är en identitetsbeteckning för fysiska personer.

 

I vilka TimeLog-paket är modulen Multiple Legal Entities tillgänglig?

Modulen Multiple Legal Entities är tillgänglig i TimeLog Professional och TimeLog Enterprise.

Vad kostar TimeLogs modul Multiple Legal Entities?

I TimeLog Professional kostar en Multiple Legal Entities-licens 75 SEK i tillägg till priset på en standardanvändarlicens (som kostar 289 SEK).

Modulen Multiple Legal Entities ingår utan extra kostnad i TimeLog Enterprise.

Hur lång tid tar det att konfigurera en juridisk person med TimeLogs modul Multiple Legal Entities?

Till att börja med måste vi prata om dina behov gällande exempelvis inställningar och säkerhetsmodell.

Därefter kan du enkelt skapa en juridisk person på mindre än 30 minuter – utan hjälp av en konsult.


Få den perfekta lösningen för hela ditt företag

Prova ett av marknadens bästa system för professional services automation (PSA) gratis i 30 dagar. 

Ingen bindningstid – prenumerationen avslutas automatiskt
Inget kreditkort behövs
Kostnadsfri support