Hantera flera juridiska personer i TimeLog | TimeLog Skip to content

Juridiska personer

 • Multi Legal Entities

Undvik att investera i ett tungt ERP-system genom att utöka er TimeLog-lösning

Har ditt företag kontor i flera länder, eller ingår era kontor i en större koncern, så har ni troligtvis medarbetare som jobbar på projekt i Företag A vilket ägs av, och faktureras via, företag B.  Då krävs det en hel del administration att underhålla data, och ofta slutar det med ett av följande scenarier:

1. Dina medarbetare tidrapporterar dubbelt i flera [TimeLog-]system. Nackdelen är att resurshantering och projektkonsolidering i flera länder och/eller företag (juridiska personer) kräver mycket manuellt jobb i t.ex. Excel. 

2. Medarbetaren tidrapporterar i ett system, men ekonomiavdelningen måste omfördela fakturor, fakturalinjer och inkomster i de juridiska personernas ekonomisystem eller olika redovisningscirklar varje gång man ska fakturera.

Dubbelrapportering av timmar är onödigt och ofta skaffar man ett stort ERP-system för att lösa problemen. Men ERP-system är kanske inte optimalt eftersom de:

 • Är kostsamma
 • Erbjuder mindre användarvänlig tidrapportering, vilket ofta medför att tidrapporteringen blir oprecis och antalet fakturerbara timmar minskar
 • Ger projektledarna en mindre användarvänlig projektledning som är mer tidskrävande och ökar risken för dålig projektledning även om projektledarna är kompetenta
 • Belastar de juridiska personerna eftersom medarbetarna efterfrågar branschens bästa lösningar - vilket i praktiken ofta är en integration, snarare än ett tungt ERP-system.

TimeLog MLE är lösningen

Om du har övervägt att investera i ett stort ERP-system för att komma till rätta med utmaningen att administrera juridiska personer, så kan du i stället utöka TimeLog med vår tillköpsmodul Multiple Legal Enterprises (MLE) som låter dig hantera flera juridiska personer.

Det stöder sammankoppling mellan flera ekonomisystem och en enda TimeLog-lösning. För alla dina projekt och medarbetare kan du sedan ange vilken juridisk person de är tillhör, varefter fakturorna kommer att överföras till rätt ekonomisystem för vidare behandling – samtidigt kan du hämta rapporter i TimeLog där alla dina personers performans finns sammanställd.

Fördelarna är att ni:

 • Sparar administrationstid och enkelt får överblick över hur mycket resurser ni lånar av varandra
 • Kan konsolidera data smidigt från alla juridiska personer
 • Kan ”dela” en medarbetare mellan olika avdelningar och juridiska personer på ett smidigt sätt utan att personen behöver tidrapportera i olika system
 • Kan dela information om kunder, projekt och medarbetare
 • Kan växa eller skala ner internationellt - utan att behöva bekymra er om konfigurering av nästa juridiska person
 • Kan välja ett ekonomisystem som stöder olika länders lagar och regler
 • Kndviker kostnader för dyra ERP-licenser till alla era medarbetare
 • Får ett standardsystem i stället för att betala ERP-konsulter för att anpassa en ERP-lösning

Kontakta oss om du vill höra mer som vad Multiple Legal Entities kan göra för ditt företag och om det passar er organisation. Du når oss på tel.:70 200 645 eller via e-post. Vi ser fram emot att höra från dig.

Ekonomisystem!

Med MLE i TimeLog kan du koppla samman flera enheters ekonomisystem med TimeLog för att få bättre koll på er ekonomi.