Få en smidig start på integrationen till NAV

Tack vara standardiserade processer är det enkelt att starta upp integrationen, och den kan vara helt färdigkonfigurerad inom ett par veckor.

För att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse genom hela förloppet ser vi hos TimeLog till att göra en noggrann behovsanalys innan vi börjar. Därefter lägger vi en plan för processen och säkrar att integrationen kommer igång snarast möjligt—allt medan ni fokuserar på er kärnverksamhet.

Så startar ni upp:

  1. Kontakta TimeLog support för att få mer information om möjligheterna
  2. Om ni väljer att gå vidare, lägger vi in ett möte med er och er NAV-partner för att identifiera era behov närmare. Om ni inte har någon partner kan TimeLogs partner Abakion bistå i denna process
  3. Vi utför en noggrann analys av er befintliga NAV-installation tillsammans med er partner
  4. Analysen prissätter integrationen och beskriver lösningen utifrån era egna NAV-inställningar. Vi ser närmare på om det krävs extra anpassningar utifrån er nuvarande setup eller om vår standardkomponent möter era behov
  5. Härefter kontaktas er NAV-leverantör för att bestämma hur arbetet ska fortlöpa
  6. Därefter skapar vi en testmiljö där integrationen testas innan den kopplas ihop med integrationskomponenten som installeras på er egen server och utgör länken mellan de två systemen
  7. Ni får nu en mer exakt tidsram till att testa lösningen – och till att förbereda er inför att den slutliga integrationen konfigureras
  8. När ni meddelar att lösningen är färdigtestad kommer den installeras och testas på er egen server och därefter går den live..

Utvecklad i samarbete med experter

TimeLog har utvecklat integrationspaketet i samarbete med de ledande NAV-utvecklarna hos Abakion som har många års erfarenhet med att utveckla och distribuera applikationer till Microsofts Dynamics-lösningar.

I avtalet mellan de två partnerföretagen och TimeLog står TimeLog som projektledare för implementeringen vilket inkluderar kontakt både till er och vår partner samt den överordnade projektledningen under hela processen och detta ingår i priset.

Om ni i nuläget inte har någon NAV-partner så kan vår partner hjälpa till med att gå igenom er befintliga konfigurering av Microsoft Dynamics NAV.

Om ni behöver ett bollplank eller konkreta råd innan ni tar ett beslut är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss för mer information eller rådgivning. TimeLogs integrationsspecialister kommer finnas tillgängliga för er genom hela processen.