Integrera Outlook med TimeLog | TimeLog Skip to content

Microsoft Outlook

Du behöver inte längre tidrapportera på två ställen: TimeLog kommer automatiskt att uppdateras med de tidrapporteringar du gjort i Microsoft Outlook.

Här är den perfekta tidrapporteringslösningen för Outlook; lättillgänglig, enkel att använda, lätt att konfigurera och kompatibel med Microsoft Outlook och Office 365.

Tidrapportera i det verktyg du använder mest

Microsoft Outlook är en del av din vardag och du är van att använda programmets funktioner till att planera dina aktiviteter. TimeLogs integration med Microsoft Outlook/Office 365 kommer att effektivisera er rapportering, eftersom du kan tidrapportera medan du planerar din tid.  

Detta får du när du integrerar med Microsoft Outlook

  • Se tidrapporteringar som gjorts i Microsoft Outlook i din veckorapport
  • Ämnesraden från dina Outlook-händelser förs automatiskt över i TimeLog som kommentarer
  • Om ditt möte eller din uppgift drar ut på tiden kan du redigera tiden i Outlook så kommer ändringen föras över till TimeLog
  • Välj om din inplanerade händelse ska vara fakturerbar eller ej när du skapar den i Outlook
  • Om du raderar en planerad händelse i Outlook så kommer tidrapporteringen även raderas i TimeLog
  • Händelser som är planerade i framtiden överförs som resursbokningar i TimeLog
  • Se omsättningsprognos för dina kommande händelser/möten i TimeLog


Realistisk omsättningsprognos utifrån kommande aktiviteter

Därutöver får du samtidigt en automatisk omsättningsprognos i resursplaneraren för kommande period. Den ger dig inblick i vad du kan förvänta att fakturera för planerade aktiviteter i Outlook.

Reellt sett kommer er resurshantering bli ännu enklare och mer exakt när du hela tiden kan följa er planering i TimeLog och tidrapporteringen kopplas till Microsoft Outlook eller Office 365.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om TimeLog Tracker för Outlook och vad den kan göra för ditt företag.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Outlook med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.

Denna integration kräver:

  • TimeLog Projects eller Invoicing
  • Exchange server 2010 och ett uppdaterat Office 365
  • Stöder inte Windows på Mac-datorer
Click here to see our sample offer!

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE 3000 + ISAE 3402