Tidsbesparingen är enorm och det var därför vi bytte till TimeLog, men lösningen har även lett till en rad andra fördelar. Exempelvis missar vi aldrig att fakturera några konsulttimmar nu.
Jessica Nilsson Ekonom på Tåga Tåga Konsult
 • IIH-Nordic_sml.png
 • Pentia_sml.png
 • Inspari_sml.png
 • ncc logo.png
 • Fellowmind_sml.png
 • Carve_sml.png

Använder du också Outlook för att planera din dag?

För många av oss är Outlook det absoluta favoritplaneringsverktyget. Där bokar vi in möten, sätter av tid för att lösa konkreta uppgifter och skaffar oss en överblick över den kommande dagen.

Därför är Outlook ett av de sätt du kan rapportera in tid på med TimeLog.

Vi har integrerat de båda systemen så att om du är van att boka tid via din Outlook-kalender behåller du samma överblick.

Så fungerar tidrapportering via Outlook

 • Markera i Outlook vilka aktiviteter eller möten som ska tidrapporteras
 • Tidrapporteringen överförs automatiskt till TimeLog
 • Ämnesfält, kommentarer och ifall aktiviteten ska faktureras följer automatiskt med

Använd Outlook för att rapportera tid och slippa dubbelarbete

 

Överför dokumentation på aktiviteter i Outlook automatiskt till TimeLog

 

Se prognoser för hur mycket du kan fakturera varje månad

 

Överför mötesserier till TimeLog och spara tid på administration

 

Slipp dubbelarbete Skapa aktiviteter och inbokade tider på ett enda ställe

Med tidrapportering i Outlook kan du automatiskt föra över alla bokningar och aktiviteter som du har lagt in i Outlook till tidrapporteringssystemet.

Full frihet att planera din dag Du har kontrollen

När du har integrerat Outlook med TimeLog har du full överblick på vad som ska komma med till TimeLog. För på varje aktivitet eller för varje möte anger du om det ska nedtecknas som en tidrapportering. Du får då full frihet att planera din dag.

Har du några frågor om tidrapportering med Microsoft Outlook eller vill du ha en personlig genomgång?

Click here to see our sample offer!

Full dokumentation Få med alla detaljer

I ditt tidrapporteringssystem kan du se vilket projekt, vilken kund och vilket tidsspann en bokning eller en aktivitet hör till. Du kan även få med kommentarer om aktiviteter till TimeLog.

Få TimeLog + Outlook gratis i 30 dagar

Boka en presentation - så hjälper vi dig komma igång!

Click here to see our sample offer!

Boka mötesserier på en gång

Har du återkommande aktiviteter eller möten?

De flesta har fasta möten som återkommer en gång i veckan eller månaden. Med Outlook + TimeLog kan du boka in mötesserier på en gång.

Få in alla timmar i registret – i tid

Automatisk synkronisering = snabbare fakturering

Nu är det slut med att gissa vilka aktiviteter som är lösta eller hur många timmar ni har lagt på dem. När du har lagt in en aktivitet i Outlook kan du föra över den till TimeLog. Då får du koll på tidsåtgång och fakturerbara timmar.

Se den förväntade omsättningen

Upptäck flaskhalsar – och få prognoser över omsättningen automatiskt

Se den verkliga beläggningsgraden för alla medarbetare via vår resursplanerare och få en prognos över omsättningen för den kommande perioden baserad på bokningar i kalendern.

Pris och version

 • Outlook-integrationen kostar 30:-  per licens/månad
 • Kräver Starter
 • Integrationen är framtagen i samarbete med Fischer & Kerrn

Support och konfiguration

Kom igång nu

Tillstånd och säkerhet