Tidrapportering i Outlook | Få en presentation nu

Microsoft Outlook

 • Tidrapportera samtidigt som du skapar en händelse i din kalender
 • Din tidrapportering kommer automatiskt ange vilket möte som tiden registreras på
 • Ange direkt om ditt möte ska faktureras eller ej
 • Få överblick över er resursbelastning framöver med hjälp av TimeLog Project

 

 

Du behöver inte längre tidrapportera på två ställen: TimeLog kommer automatiskt att uppdateras med de tidrapporteringar du gjort i Microsoft Outlook.

 

 

Här är den perfekta tidrapporteringslösningen för Outlook; lättillgänglig, enkel att använda, lätt att konfigurera och kompatibel med Microsoft Outlook och Office 365.

Tidrapportera i det verktyg du använder mest

Microsoft Outlook är en del av din vardag och du är van att använda programmets funktioner till att planera dina aktiviteter. TimeLogs integration med Microsoft Outlook/Office 365 kommer att effektivisera er rapportering, eftersom du kan tidrapportera medan du planerar din tid.  

Detta får du när du integrerar med Microsoft Outlook

 • Se tidrapporteringar som gjorts i Microsoft Outlook i din veckorapport
 • Ämnesraden från dina Outlook-händelser förs automatiskt över i TimeLog som kommentarer
 • Om ditt möte eller din uppgift drar ut på tiden kan du redigera tiden i Outlook så kommer ändringen föras över till TimeLog
 • Välj om din inplanerade händelse ska vara fakturerbar eller ej när du skapar den i Outlook
 • Om du raderar en planerad händelse i Outlook så kommer tidrapporteringen även raderas i TimeLog
 • Händelser som är planerade i framtiden överförs som resursbokningar i TimeLog
 • Se omsättningsprognos för dina kommande händelser/möten i TimeLog
Click here to see our sample offer!

Realistisk omsättningsprognos utifrån kommande aktiviteter

Därutöver får du samtidigt en automatisk omsättningsprognos i resursplaneraren för kommande period. Den ger dig inblick i vad du kan förvänta att fakturera för planerade aktiviteter i Outlook.

Reellt sett kommer er resurshantering bli ännu enklare och mer exakt när du hela tiden kan följa er planering i TimeLog och tidrapporteringen kopplas till Microsoft Outlook eller Office 365.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om TimeLog Tracker för Outlook och vad den kan göra för ditt företag.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan 
använda Outlook med TimeLog?
Kontakta oss på: +46 8-50 926 910.

Fischer&Kerrn

Integrationen med Microsoft Outlook är utvecklad i samarbete med Fischer & Kerrn, som är experter på mjukvaror för mötesbokning.