Få nytta av SharePoints dokumenthantering i TimeLog

Integrera projekt-planering med tidrapportering

  • Få bäst möjliga uppföljning på era projekt
  • Skilj detaljerad planering och uppföljning åt
  • Dra nytta av TimeLog Projects överblick över ekonomin
  • Registrera tid och fakturera i TimeLog Project
  • Importera projekt från Microsoft Project med några få klick

Du får det bästa från två världar genom integrationen mellan Microsoft Project och TimeLog.

Microsoft Project har ofta använts i krävande projektorganisationer tack vare den snabba nedbrytningen av uppgifter, PERT-diagram och musstyrda Gantt-kort, som snabbt hanterar samband, beräknar kritisk väg och visar styrningen av tidsfristen grafiskt.

Men vad Microsoft Project erbjuder i planering utmanas i gengäld när det gäller strukturerad datainsamling om framsteg, tid och värdeskapande och hantering av fakturering och pågående arbeten.

Överföring snabbt och lätt

Projektledaren skapar som vanligt sina projekt i Microsoft Project. När projektet är klart att överföras till TimeLog, körs ett makro i Microsoft Project, som omvandlar projektet till en XML- datafil. Filen importeras i TimeLog, där projektet knyts till en kund. Därefter kan ni med detsamma rapportera tid på alla uppgifter. Det är först när projektplanen har skapats i TimeLog, som alla efterföljande justeringar och rättelser ska göras här.

Planera i Microsoft Project och verkställ i TimeLog

TimeLogs integration med Microsoft Project riktar sig till företag som vill kombinera Microsoft Projects enkla verktyg för planering och projektnedbrytning med TimeLogs användarvänliga tidrapportering, avtalshantering och fakturering.

Den snabba filintegrationen säkerställer att nya projekt inte läggs in manuellt igen i TimeLog.

Uppgifter, milstolpar, tidplaner, budgetar och tilldelade resurser kan överföras med några få klick.

Kom igång utan att anlita konsulter

Integrationen med Microsoft Project är gratis och kräver ingen installation eller tekniska kunskaper. Klicka på Importera från Microsoft Project i TimeLog, ladda ned mallfilen Microsoft Project, skapa projektet däri – och du har kommit igång. 

Se hur TimeLog kan hjälpa!