Uniconta & TimeLog

Snabb fakturering med integration mellan TimeLog och Uniconta, vilket ger dig ett alternativ till det dyra ERP-systemet

Med vår standardintegration mellan TimeLog och Uniconta gör vi det lätt att använda de enskilda systemen till det, som de är avsedda för. Med denna integration skapar vi grunden för de optimala arbetsförhållandena för både ekonomi- och projektavdelningen som båda får de bästa systemen för sina dagliga arbetsuppgifter utan att behöva kompromissa med funktionaliteten. Därigenom kopplas konsultföretagets system ihop med varandra.

Optimera ditt företag genom att spara värdefull tid på administration

Kunddata, kontaktpersoner och fakturor kan hanteras i TimeLog, varefter all information kommer att finnas tillgänglig i Uniconta.

Fakturor i TimeLog överförs till Uniconta med bara några klick och hamnar därefter i Uniconta som fakturautkast som kan bearbetas vidare.

Vad ger integration dig som optimerar dina processer?

  • Automatisk synkronisering av data
  • Lätt att överföra fakturor och kundinformation
  • Fullständig överblick av fakturor i båda systemen, så att projektledare  inte behöver tillgång till ekonomisystemet
  • En intern faktureringsprocess där projektledaren kan markera i TimeLog vilka fakturor, som är klara för fakturering 
  • Du kan alltid följa din faktureringspotential i realtid i TimeLog
  • En integrationslogg som förklarar överföringar som kan ha misslyckats, där det saknas data

Även om fakturorna har bokförts och sänts från Uniconta, kan du ändå söka efter gamla fakturor med ett Uniconta-fakturanummer i TimeLog. Detta gör det mycket lättare för projektledaren att hjälpa kunder, utan att behöva logga in i ekonomisystemet.

Click here to see our sample offer!

Snabbt, lätt och enkelt att installera

Lösningen konfigureras endast en gång, därefter flödar data fritt och obehindrat mellan de två systemen. 

Integrationen är gratis och kräver ingen programmering mellan de två systemen – och du kommer därför i gång snabbt.

Denna integration kräver:

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan
använda Uniconta med TimeLog?
Kontakta oss på: +45 70 200 645

Hur dokumenterar ni att ni behandlar personuppgifter korrekt?

Medarbetaruppgifter, kunduppgifter m.m. hanteras vanligtvis av er själva och era leverantörer. Men det är företaget som ansvarar för att det behandlas rätt. Därför ska ni be om dokumentation på hur er leverantör beskriver hur de är GDPR-compliant

 

Vilka kontrollmål har ni?

Fråga om vilka kontrollmål din leverantör har när det gäller datasäkerhet och IT-infrastruktur. En viktigt del av ISAE 3402 är att ha dokumenterade kontrollmål som därefter kontrolleras av en specialiserad revisionsbyrå. Ett mål kan t.ex vara att etablera ett ledningsmässigt underlag för att kunna styra implementeringen och driften av informationssäkerhet i organisationen

 

När granskades er IT-compliance senast?

När granskades er IT-compliance senast?Fråga din leverantör hur ofta de reviderar, validerar och uppdaterar sin IT-policy och säkerhet. Det uppdateras konstant nya program, IT-verktyg och appar i företagen och sådant ska vara synligt i processer och dokumenteras. Det räcker då inte att leverantören tagit frame n IT-policy 2018 när GDPR-förordningen infördes. Det måste uppdateras hela tiden. Till skillnad mot t.ex ISO 2700X-certifieringen, görs kontrollen av ISAE 3402 och ISAE 300 varje år. ISO 2700X-certifieringen behöver inte förnyas men ska ha en stämpel på att förhållanderna vid tiden för certifieringen är i sin ordning.

 

Reviderar ni både processer och procedurer samt fysisk och logistisk säkerhet?

Hur ofta tittar du förbi hos din leverantör? Ligger de helt eller delvis i ett annat land? En ISAE 3402-rapport omfattar även en fysisk revision av säkerheten.

 

Hur ser er procedur för hantering av personuppgifter ut?

Innan du implementerar ett nytt system på ditt företag måste du känna till hela processen för hur din leverantör behandlar dina, dina kunders eller medarbetares uppgifter. I Europa omfattas alla företag av samma regler gällande GDPR så det är mer dokumentation av hur företaget lever upp till reglerna du ska vara uppmärksam på.

 

ISAE godkänd

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

 

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.

ISAE godkänd