uni1.png

Uniconta

Uniconta & TimeLog

Snabb fakturering med integration mellan TimeLog och Uniconta, vilket ger dig ett alternativ till det dyra ERP-systemet

Med vår standardintegration mellan TimeLog och Uniconta gör vi det lätt att använda de enskilda systemen till det, som de är avsedda för. Med denna integration skapar vi grunden för de optimala arbetsförhållandena för både ekonomi- och projektavdelningen som båda får de bästa systemen för sina dagliga arbetsuppgifter utan att behöva kompromissa med funktionaliteten. Därigenom kopplas konsultföretagets system ihop med varandra.

Optimera ditt företag genom att spara värdefull tid på administration

Kunddata, kontaktpersoner och fakturor kan hanteras i TimeLog, varefter all information kommer att finnas tillgänglig i Uniconta.

Fakturor i TimeLog överförs till Uniconta med bara några klick och hamnar därefter i Uniconta som fakturautkast som kan bearbetas vidare.

Vad ger integration dig som optimerar dina processer?

  • Automatisk synkronisering av data
  • Lätt att överföra fakturor och kundinformation
  • Fullständig överblick av fakturor i båda systemen, så att projektledare  inte behöver tillgång till ekonomisystemet
  • En intern faktureringsprocess där projektledaren kan markera i TimeLog vilka fakturor, som är klara för fakturering 
  • Du kan alltid följa din faktureringspotential i realtid i TimeLog
  • En integrationslogg som förklarar överföringar som kan ha misslyckats, där det saknas data

Även om fakturorna har bokförts och sänts från Uniconta, kan du ändå söka efter gamla fakturor med ett Uniconta-fakturanummer i TimeLog. Detta gör det mycket lättare för projektledaren att hjälpa kunder, utan att behöva logga in i ekonomisystemet.

Click here to see our sample offer!

Snabbt, lätt och enkelt att installera

Lösningen konfigureras endast en gång, därefter flödar data fritt och obehindrat mellan de två systemen. 

Integrationen är gratis och kräver ingen programmering mellan de två systemen – och du kommer därför i gång snabbt.

Denna integration kräver:

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan
använda Uniconta med TimeLog?
Kontakta oss på: +45 70 200 645

FAQ

Hur dokumenterar ni att ni behandlar personuppgifter korrekt?

Medarbetaruppgifter, kunduppgifter m.m. hanteras vanligtvis av er själva och era leverantörer. Men det är företaget som ansvarar för att det behandlas rätt. Därför ska ni be om dokumentation på hur er leverantör beskriver hur de är GDPR-compliant

 

Vilka kontrollmål har ni?

Fråga om vilka kontrollmål din leverantör har när det gäller datasäkerhet och IT-infrastruktur. En viktigt del av ISAE 3402 är att ha dokumenterade kontrollmål som därefter kontrolleras av en specialiserad revisionsbyrå. Ett mål kan t.ex vara att etablera ett ledningsmässigt underlag för att kunna styra implementeringen och driften av informationssäkerhet i organisationen

 

När granskades er IT-compliance senast?

När granskades er IT-compliance senast?Fråga din leverantör hur ofta de reviderar, validerar och uppdaterar sin IT-policy och säkerhet. Det uppdateras konstant nya program, IT-verktyg och appar i företagen och sådant ska vara synligt i processer och dokumenteras. Det räcker då inte att leverantören tagit frame n IT-policy 2018 när GDPR-förordningen infördes. Det måste uppdateras hela tiden. Till skillnad mot t.ex ISO 2700X-certifieringen, görs kontrollen av ISAE 3402 och ISAE 300 varje år. ISO 2700X-certifieringen behöver inte förnyas men ska ha en stämpel på att förhållanderna vid tiden för certifieringen är i sin ordning.

 

Reviderar ni både processer och procedurer samt fysisk och logistisk säkerhet?

Hur ofta tittar du förbi hos din leverantör? Ligger de helt eller delvis i ett annat land? En ISAE 3402-rapport omfattar även en fysisk revision av säkerheten.

 

Hur ser er procedur för hantering av personuppgifter ut?

Innan du implementerar ett nytt system på ditt företag måste du känna till hela processen för hur din leverantör behandlar dina, dina kunders eller medarbetares uppgifter. I Europa omfattas alla företag av samma regler gällande GDPR så det är mer dokumentation av hur företaget lever upp till reglerna du ska vara uppmärksam på.

 

Hur hanterar ni ett säkerhetsintrång?

Fråga hur leverantören hanterar ett intrång i säkerheten. Och lägg märke till om de har en standardiserad process – som naturligtvis är dokumenterad. Om någon t.ex kunnat komma åt era uppgifter som inte har tillstånd att göra det är din leverantör skyldig att informera dig. Men det är först med en ISAE 3000-rapport som du har en garanti för att det sker. Det beror på att en procedur skapas när man ska få en ISAE 3000-rapport, och den gås igenom regelbundet.

 

Vilka uppgifter hanterar ni?

Du har säkert ett hum om vilka uppgifter din leverantör bör hantera. Men se till att din leverantör kan dokumentera alla uppgifter de hanterar, och också om din leverantör har underleverantörer eller partner. Med en ISAE 3000-rapport kan du få en exakt sammanställning över vilka uppgifter som hanteras.

 

Vilka risker har ni upptäckt i samband med hantering av mina uppgifter?

Det är alltid bra att vara förberedd. Så innan du ingår ett samarbete med en ny leverantör ska du be om en utförlig beskrivning av vilka risker leverantören har listat i samband med hantering av data. Med ISAE 3402 får du visshet om att processer och procedurer rörande data har granskats av en opartisk specialist samt kontrollerats

 

Hur har ni tryggat att det finns ett samspel mellan er IT-säkerhet och GDPR-skyldigheterna?

Många företag är ganska bra på att beskriva hur de hanterar reglerna i GDPR. Men det är minst lika viktigt att IT-säkerheten – det vill säga t.ex. system, infrastruktur och processer – fungerar i samspel med GDPR och att IT-säkerheten är lika väldokumenterad som själva GDPR-policyn.

 

Hur dokumenterar ni att IT-säkerheten på ert företag konstant mognar och fortlöpande förbättras?

Du vill gärna veta att du har en leverantör där säkerhet inte bara är ett modeord utan en integrerad del av organisationen. Som en del av ISAE 3402 ingår kravet att det finns en intern utbildning om IT-säkerhet, behandling av data m.m. Så fråga din kommande leverantör vad de gör för att säkerställa att medarbetare även tänker in IT-säkerhet och GDPR i sina arbetsrutiner.

 

Vår GDPR-efterlevnad är granskad och godkänd

TimeLogs GDPR-efterlevnad och IT-infrastruktur är kvalitetsstämplade med en oberoende revisors bestyrkanden enligt ISAE 3000 GDPR och ISAE 3402. Få svar på alla dina frågor i vår FAQ.